11 okt 2017 15:51

11 okt 2017 15:51

Trivsel i elevernas lekar

MÖLLTORP: Elever ledde lekdag

På onsdagen var eleverna på Mölltorps skola ute på konstgräsplanen för att aktivera sig fysiskt. Det var deras egna klasskamrater som höll i det.

Trivselprogrammet är sponsrat av Folkhälsorådet. Syftet med det är att öka den fysiska aktiviteten hos grundskoleelever och förebygga mobbning.

Förra året infördes programmet på Mölltorps skola. Även Forsviks Friskola är med i Trivselprogrammet.

Tre från varje klass

Trivselledarna väljs från årskurserna tre till sex. I varje klass får tre elever förtroendet. Deras uppdrag är att hålla i lekar på rasterna två gånger i veckan.

– De håller i det helt själva och det är aktiviteter som alla kan vara med på, säger läraren Ann-Charlotte Bjurek.

Hon tycker att programmet bara har gett goda resultat och att trivselledarna varit jätteduktiga.

En gång varje termin kommer representanter från Trivselprogrammet för att undervisa de som utsetts till trivselledare.

Lekdag

En gång per termin arrangeras också en mer ambitiös lekdag där trivselledarna får visa upp vad de lärt sig. Då får alla på skolan delta på konstgräsplanen och höra upp när de orangea västarna instruerar.

En som fått rollen som trivselledare och som höll i en lek under dagen är Tyra Jernetz. Hon tycker att det går bra att leda de andra – allt som oftast.

– Ibland lyssnar de och ibland lyssnar de inte, säger hon.

Skolans alla klasser blandades upp och fick gå till runt till olika lekar. Det hela arrangerades väl av trivselledarna och deltagarna fick ett lekfyllt avbrott från studierna.

Trivselprogrammet är sponsrat av Folkhälsorådet. Syftet med det är att öka den fysiska aktiviteten hos grundskoleelever och förebygga mobbning.

Förra året infördes programmet på Mölltorps skola. Även Forsviks Friskola är med i Trivselprogrammet.

Tre från varje klass

Trivselledarna väljs från årskurserna tre till sex. I varje klass får tre elever förtroendet. Deras uppdrag är att hålla i lekar på rasterna två gånger i veckan.

– De håller i det helt själva och det är aktiviteter som alla kan vara med på, säger läraren Ann-Charlotte Bjurek.

Hon tycker att programmet bara har gett goda resultat och att trivselledarna varit jätteduktiga.

En gång varje termin kommer representanter från Trivselprogrammet för att undervisa de som utsetts till trivselledare.

Lekdag

En gång per termin arrangeras också en mer ambitiös lekdag där trivselledarna får visa upp vad de lärt sig. Då får alla på skolan delta på konstgräsplanen och höra upp när de orangea västarna instruerar.

En som fått rollen som trivselledare och som höll i en lek under dagen är Tyra Jernetz. Hon tycker att det går bra att leda de andra – allt som oftast.

– Ibland lyssnar de och ibland lyssnar de inte, säger hon.

Skolans alla klasser blandades upp och fick gå till runt till olika lekar. Det hela arrangerades väl av trivselledarna och deltagarna fick ett lekfyllt avbrott från studierna.

  • Jesper Sydhagen