12 okt 2017 10:30

12 okt 2017 10:30

MP satte fokus på Vättern

POLITIK: Miljöpartister studerade Vättern

På måndagen besökte Miljöpartistiska politiker Karlsborg med anledning av aktuella frågor som rör Vättern.

Gruppen bestod av Miljöpartistiska politiker från Västra Götaland och Östergötland. Dessutom fanns riksdagsledamöterna Emma Hult och Stina Bergström. Den senare är partiets miljöpolitiska talesperson.

Besökte Karlsborg

Besöket, som gick genom Karlsborg och Hjos kommuner, arrangerades av Miljöpartiet i Skaraborg och Aktion Rädda Vättern. Gruppen studerade och diskuterade frågorna kring Vättern med fokus på de militära aktiviteterna i området.

Bland de platser som gruppen besökte fanns Försvarets Militärverk, Karlsborgs flygplats och skjutplatsen Hammaren.

Drickvattentäckt

– Vätterns roll som drickvattentäckt är och kommer i framtiden bli än viktigare. Det, vid sidan om sjöns unika fauna och flora, är tunga argument för att snarast sluta använda sjön som militär övningsplats, säger Stina Bergström i ett pressutskick.

Den 5 oktober lämnades en motion in till Riksdagen av Emma Hult, Stina Bergström med fler, där de vill skydda Vättern genom att göra det till ett överordnat riksintresse. De vill dessutom införa krav på tillräckliga vattenskyddsområden.

– Vättern är för värdefull för att tjäna soptipp åt militären, säger Emma Hult i ett pressutskick.

Gruppen bestod av Miljöpartistiska politiker från Västra Götaland och Östergötland. Dessutom fanns riksdagsledamöterna Emma Hult och Stina Bergström. Den senare är partiets miljöpolitiska talesperson.

Besökte Karlsborg

Besöket, som gick genom Karlsborg och Hjos kommuner, arrangerades av Miljöpartiet i Skaraborg och Aktion Rädda Vättern. Gruppen studerade och diskuterade frågorna kring Vättern med fokus på de militära aktiviteterna i området.

Bland de platser som gruppen besökte fanns Försvarets Militärverk, Karlsborgs flygplats och skjutplatsen Hammaren.

Drickvattentäckt

– Vätterns roll som drickvattentäckt är och kommer i framtiden bli än viktigare. Det, vid sidan om sjöns unika fauna och flora, är tunga argument för att snarast sluta använda sjön som militär övningsplats, säger Stina Bergström i ett pressutskick.

Den 5 oktober lämnades en motion in till Riksdagen av Emma Hult, Stina Bergström med fler, där de vill skydda Vättern genom att göra det till ett överordnat riksintresse. De vill dessutom införa krav på tillräckliga vattenskyddsområden.

– Vättern är för värdefull för att tjäna soptipp åt militären, säger Emma Hult i ett pressutskick.

  • Jesper Sydhagen