13 okt 2017 12:04

13 okt 2017 12:04

Ett halvår i riksdagen

POLITIK: Björn Rubenson blev förste ledamoten från Karlsborg

Björn Rubenson (KD) hoppade in som riksdagsledamot i sex månader. Han lämnade in två motioner.

När riksdagsledamoten Annika Eclund (KD) från Tibro blev sjukskriven hoppade Rubenson in som ersättare. Därmed blev han den första riksdagsledamoten från Karlsborg.

Rubenson var satt i riksdagen från 3 maj till 30 september. Under denna tid var han också extra suppleant i fyra utskott: socialförsäkrings-, utbildnings-, försvars- och trafikutskotten.

Under sin tid i riksdagen hann Rubenson lämna in två motioner. Den 20 september lämnade han in sin första, vilken rörde brott i LSS-verksamheter. Motionen anför att sekretesslagen bör ses över. Detta för ett förtydligande av regler vad gäller anmälningsplikt och rättsstöd vid misstankar om brott.

Den 27 september lämnade han in en motion som förordade en utredning gällande inrättandet av familjedomstolar. Det handlar om att specialdomstolar borde tillgås vid vårdnadstvister. Enligt Rubensons motivering skulle specialiserade domstolar och jurister med särskild kunskap på området leda till snabbare och fler slutgiltigt avgjorda tvister, vilket gynnar barnens välmående.

Riksdagen har ställt sig bakom det som lades fram i båda motionerna.

När riksdagsledamoten Annika Eclund (KD) från Tibro blev sjukskriven hoppade Rubenson in som ersättare. Därmed blev han den första riksdagsledamoten från Karlsborg.

Rubenson var satt i riksdagen från 3 maj till 30 september. Under denna tid var han också extra suppleant i fyra utskott: socialförsäkrings-, utbildnings-, försvars- och trafikutskotten.

Under sin tid i riksdagen hann Rubenson lämna in två motioner. Den 20 september lämnade han in sin första, vilken rörde brott i LSS-verksamheter. Motionen anför att sekretesslagen bör ses över. Detta för ett förtydligande av regler vad gäller anmälningsplikt och rättsstöd vid misstankar om brott.

Den 27 september lämnade han in en motion som förordade en utredning gällande inrättandet av familjedomstolar. Det handlar om att specialdomstolar borde tillgås vid vårdnadstvister. Enligt Rubensons motivering skulle specialiserade domstolar och jurister med särskild kunskap på området leda till snabbare och fler slutgiltigt avgjorda tvister, vilket gynnar barnens välmående.

Riksdagen har ställt sig bakom det som lades fram i båda motionerna.

  • Jesper Sydhagen