09 nov 2017 16:50

09 nov 2017 16:50

350-årigt jubileum

FÖRELÄSNING: Om Livregementet till häst

På 350-årsdagen för bildandet av Livregementet till häst håller pensionerade överstelöjtnanten Bo Sunnefeldt en föreläsning om regementet och dess kopplingar till K3 i dag.

Den 26 november håller Bo Sunnefeldt, som utöver husarofficer också är militärhistorisk skribent och flitig föredragshållare på fästningsmuseet, ett bildillustrerat föredrag om bildandet av Livregementet till häst. Det inträffar på dagen 350 år efter det att änkedrottningen Hedvig Eleonora beslutade att uppgradera ett ryttarförband till Kungligt Livregemente. Under föreläsningen kommer ett unikt historiskt föremål, som spelat en avgörande historisk roll, att förevisas.

I samband med föredraget visas också en mindre minnesutställning på museet.

Den 26 november håller Bo Sunnefeldt, som utöver husarofficer också är militärhistorisk skribent och flitig föredragshållare på fästningsmuseet, ett bildillustrerat föredrag om bildandet av Livregementet till häst. Det inträffar på dagen 350 år efter det att änkedrottningen Hedvig Eleonora beslutade att uppgradera ett ryttarförband till Kungligt Livregemente. Under föreläsningen kommer ett unikt historiskt föremål, som spelat en avgörande historisk roll, att förevisas.

I samband med föredraget visas också en mindre minnesutställning på museet.

  • Malin Bring