13 nov 2017 14:45

13 nov 2017 14:45

Eldar mot gruvplaner

UNDEN: Manifestation mot mineralbrytning

21 vårdkasar tänds runt sjön Unden i en manifestation mot den planerade gruvprospekteringen.

Det är gruppen ”Vi som brinner för Unden” som står bakom manifestationen och är en protest mot bolaget European Cobalt Ltd:s planer på att leta efter kobolt och andra mineraler vid Undens södra udde.

Markägarna inom det utpekade området kommer att överklaga prospekteringsbeslutet men hotet mot Unden har upprört och engagerat fler än bara de som bor kring den södra delen.

”Vi som brinner för Unden” har bildats för att samla människor, intressen och information kring sjön. De vill värna om sjön, visa sitt engagemang och ifrågasätta lämpligheten av prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av Unden.

Manifestationen äger rum söndagen den 19 november.

Det är gruppen ”Vi som brinner för Unden” som står bakom manifestationen och är en protest mot bolaget European Cobalt Ltd:s planer på att leta efter kobolt och andra mineraler vid Undens södra udde.

Markägarna inom det utpekade området kommer att överklaga prospekteringsbeslutet men hotet mot Unden har upprört och engagerat fler än bara de som bor kring den södra delen.

”Vi som brinner för Unden” har bildats för att samla människor, intressen och information kring sjön. De vill värna om sjön, visa sitt engagemang och ifrågasätta lämpligheten av prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av Unden.

Manifestationen äger rum söndagen den 19 november.

  • Anneli Malm