10 jan 2018 13:10

10 jan 2018 13:10

Hundvett står på schemat

KURS: Vill motverka misshandel av hundar

Karlsborgs brukshundklubb arrangerar en kurs som syftar till att öka förståelsen för hundars beteende. Kursledaren Carina Johansson menar att detta är viktig kunskap för att hundar ska behandlas rätt.

Carina Johansson arbetar som hundinstruktör och har uppdrag i Karlsborg, Hjo och Skövde. Hon håller flera olika kurser på ämnet hundar.

Aktuellt är att hon återigen drar i gång kursen med namnet ”Farliga hundar”. Detta är tredje gången som hon håller den.

Kursens namn är kanske något missvisande. Dess syfte är att öka förståelsen för hundar som av okunniga uppfattas vara farliga och visar aggressivt beteende.

– Det beror ofta på missförstånd. Hunden kan bara ha varit glad, men anmälaren har sin uppfattning. När ord står mot ord är det alltid hunden och hundägaren som förlorar, säger Carina Andersson.

Kurslitteratur

”Farliga hundar” är också titeln på en bok av Kerstin Malm som är kurslitteratur. I den kan man läsa om två fall där hundar upplevts som aggressiva och blivit utsatta för misskötsel. Den ena hund dog som en följd av felaktig behandling.

I utsatta situationer agerar hundar på ett sätt som kan uppfattas som irrationellt. Egentligen rör det sig om instinktiva försvarsmekanismer.

– De biter inte utan anledning. Hunden vill inte skada, utan avhysa hot. Att de gör det med tänderna ligger i deras natur. Och de är hårdhäntare när de försvarar en valp.

Man gör fel om man tillskriver hundar mänskliga känslor, för de tänker inte som vi, poängterar Carina. Med kursen vill hon öka förståelsen för djuren.

– Man får lära sig hur man ska bete sig mot främmande hundar, framför allt att läsa hundars signaler, deras instinkter. De lever i nuet och reagerar därefter. Man kan räkna ut hur de kommer att bete sig och får se om det stämmer.

Man måste som människa kommunicera med hunden på ett sätt den förstår.

– Att slå när en hund morrar är det sämsta man kan göra.

Carina upprörs över hur hundar behandlas felaktigt på grund av okunskap, i synnerhet när det är från myndighetshåll. Hon tar upp exempel på när polisen använt dödligt våld ganska godtyckligt utan att det blir påföljder.

Under kursen läser man kurslitteraturen tillsammans och tar upp relevanta fall med hundar som förekommit i media. Över huvudtaget tycker Carina att kurserna hon håller alltid är givande, även för henne själv.

– Det är så med hundar – man blir aldrig fullärd. Nya kursdeltagare innebär nya grejer. Det är alltid roligt.

Kursen innefattar åtta tillfällen och platsen är Tallåsen.

Carina Johansson arbetar som hundinstruktör och har uppdrag i Karlsborg, Hjo och Skövde. Hon håller flera olika kurser på ämnet hundar.

Aktuellt är att hon återigen drar i gång kursen med namnet ”Farliga hundar”. Detta är tredje gången som hon håller den.

Kursens namn är kanske något missvisande. Dess syfte är att öka förståelsen för hundar som av okunniga uppfattas vara farliga och visar aggressivt beteende.

– Det beror ofta på missförstånd. Hunden kan bara ha varit glad, men anmälaren har sin uppfattning. När ord står mot ord är det alltid hunden och hundägaren som förlorar, säger Carina Andersson.

Kurslitteratur

”Farliga hundar” är också titeln på en bok av Kerstin Malm som är kurslitteratur. I den kan man läsa om två fall där hundar upplevts som aggressiva och blivit utsatta för misskötsel. Den ena hund dog som en följd av felaktig behandling.

I utsatta situationer agerar hundar på ett sätt som kan uppfattas som irrationellt. Egentligen rör det sig om instinktiva försvarsmekanismer.

– De biter inte utan anledning. Hunden vill inte skada, utan avhysa hot. Att de gör det med tänderna ligger i deras natur. Och de är hårdhäntare när de försvarar en valp.

Man gör fel om man tillskriver hundar mänskliga känslor, för de tänker inte som vi, poängterar Carina. Med kursen vill hon öka förståelsen för djuren.

– Man får lära sig hur man ska bete sig mot främmande hundar, framför allt att läsa hundars signaler, deras instinkter. De lever i nuet och reagerar därefter. Man kan räkna ut hur de kommer att bete sig och får se om det stämmer.

Man måste som människa kommunicera med hunden på ett sätt den förstår.

– Att slå när en hund morrar är det sämsta man kan göra.

Carina upprörs över hur hundar behandlas felaktigt på grund av okunskap, i synnerhet när det är från myndighetshåll. Hon tar upp exempel på när polisen använt dödligt våld ganska godtyckligt utan att det blir påföljder.

Under kursen läser man kurslitteraturen tillsammans och tar upp relevanta fall med hundar som förekommit i media. Över huvudtaget tycker Carina att kurserna hon håller alltid är givande, även för henne själv.

– Det är så med hundar – man blir aldrig fullärd. Nya kursdeltagare innebär nya grejer. Det är alltid roligt.

Kursen innefattar åtta tillfällen och platsen är Tallåsen.

  • Jesper Sydhagen