07 feb 2018 06:00

07 feb 2018 06:00

Ännu ett utegym

FRITID: Utomhusträning vid Moliden

Ett utegym ska byggas under året. Denna ska ligga vid Moliden.

Det kommer att bli större möjligheter att träna i friska luften. Kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren säger att ett nytt utegym ska byggas vid Moliden i anslutning till fotbollsplanerna.

– Vi har fått medel för att komplettera ett behov. Det har kommit önskemål från föreningsliv och privatpersoner. När man varit ute och sprungit eller spelat fotboll vill man även träna lite styrka och rörlighet.

Bland annat kom ett medborgarförslag i slutet på förra året. Där önskades redskap för smidighet och rörlighet. Fortfarande är det oklart vilka redskap som ska sättas upp.

– Vi tänker gå ut med förfrågningar. Sedan får vi se vad som funkar utifrån ekonomin. Vi har inte beslutat exakt hur det kommer se ut, men troligtvis något liknande utegymmet vid Strandvägen.

Förvaltningen har avsatt 50000 kronor för ändamålet.

Förhoppningsvis, säger Blomgren, ska utegymmet vara klart till hösten.

Det kommer att bli större möjligheter att träna i friska luften. Kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren säger att ett nytt utegym ska byggas vid Moliden i anslutning till fotbollsplanerna.

– Vi har fått medel för att komplettera ett behov. Det har kommit önskemål från föreningsliv och privatpersoner. När man varit ute och sprungit eller spelat fotboll vill man även träna lite styrka och rörlighet.

Bland annat kom ett medborgarförslag i slutet på förra året. Där önskades redskap för smidighet och rörlighet. Fortfarande är det oklart vilka redskap som ska sättas upp.

– Vi tänker gå ut med förfrågningar. Sedan får vi se vad som funkar utifrån ekonomin. Vi har inte beslutat exakt hur det kommer se ut, men troligtvis något liknande utegymmet vid Strandvägen.

Förvaltningen har avsatt 50000 kronor för ändamålet.

Förhoppningsvis, säger Blomgren, ska utegymmet vara klart till hösten.

  • Jesper Sydhagen