08 feb 2018 14:50

08 feb 2018 14:50

Vill inte medverka

SKRIVELSE

Karlsborgs Godmanföreningen kom med en begäran till kommunen om medverkan till att driva ett boende för ensamkommande ungdomar över 18 år. Man önskar att kommunen upplåter en fastighet för att använda som boende.

Kommunstyrelsen valde att avslå begäran, men beslutet var inte enhälligt. Oppositionens politiker röstade för att bifalla Godmanföreningens begäran.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) hänvisar till kommunallagen i bedömningen och att ett eventuellt bifall skulle strida mot den. Dessutom finns en företagare som är intresserad av att hyra fastigheten.

Kommunstyrelsen valde att avslå begäran, men beslutet var inte enhälligt. Oppositionens politiker röstade för att bifalla Godmanföreningens begäran.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) hänvisar till kommunallagen i bedömningen och att ett eventuellt bifall skulle strida mot den. Dessutom finns en företagare som är intresserad av att hyra fastigheten.