10 feb 2018 06:00

10 feb 2018 06:00

Svårt att ta sig fram i snö

TRAFIK: Undersökte tillgängligheten på gångbanor

Karlsborgs gångbanor granskades på fredagen. Man ville få en bild av hur snöröjningen sköts och hur konsekvenserna blir för rörelsehindrade.

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från åtta intresseföreningar.

– Det är ett samarbete för att det ska fungera för alla i kommunen. Alla har någon gång i livet haft behovet av tillgänglighet, när man brutit benet eller när man blir gammal och måste gå med käpp – då är det viktigt, säger Ingvar Kärrsmyr.

På fredagen gav de sig ut på Karlsborgs gångbanor för att se hur förutsättningarna är för funktionshindrade att ta sig fram.

De provade att ta sig fram med rullstol och rullator längs Storgatan, Strandvägen och Mellangatan. De passade även på att se hur parkeringar för rörelsehindrade underhålls.

Maria Andersson är rullstolsburen och upplever många svårigheter när snön kommer. I lördags var en särskilt dålig dag för henne ur tillgänglighetssynpunkt.

– Jag gick ner för Strandvägen och fastnade efter tjugo meter. Som tur är hade vi med oss en skyffel så vi kunde gräva loss mig. Jag gick inte ut mer den dagen.

Snön gör att hennes rörelsemönster begränsas betydligt och hon får hoppas på att naturkrafterna kan hjälpa till.

– Jag håller mig till trottoarer och hoppas på att snön blåser bort.

Ett problem som hon har i vanliga fall är avståndsbedömning. Det är svårt att ha koll på var trottoarkanten finns. Detta blir extra svårt när den täcks med snö. Hjulen kommer lätt över den förrädiska kanten och då kan det sluta i en olycka. Att ha den risken överhängande tycker Maria känns olustigt.

Mona Andersson provade att ta sig runt med rullator, även om hon inte använder det i vanliga fall. Hon kunde konstatera att den inte var riktigt tillförlitlig på underlaget.

– Rullatorn lever lite sitt eget liv när det är ojämnheter, säger hon.

Tre personer med rullator på Coops parkering kunde bekräfta att tillgängligheten inte är den bästa.

– Övergångsställena är värst. Vi har haft det svårt den här veckan.

De säger att man måste planera vilka vägar de ska ta och att vissa ställen är hala.

På sina ställen i Karlsborg var gångbanorna inte röjda tillräckligt brett för att barnvagnar enkelt ska kunna gå fram. På vissa ställen såg det ännu värre ut.

I korsningen Storgatan och Strandvägen var det omöjligt att ta sig fram i rullstol utan att vara tvungen att beträda körbanan.

Många övergångsställen var inte röjda så att man kunde ta sig över. På några ställen var det helt enkelt omöjligt för en rullstolsburen att komma upp på gångbanan på andra sidan vägen.

Rådets granskning kommer att redovisas för kommuntjänstemän och fastighetsägare. Mona Andersson upplever att det överlag är svårt att åstadkomma förändringar i tillgängligheten.

– Det är oerhört svårt att få gehör, säger hon.

Rådet konstaterar att det finns möjlighet till förbättring. Det finns exempelvis kommuner som prioriterar att snöröja på gångstråk framför körfälten, påpekar de.

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från åtta intresseföreningar.

– Det är ett samarbete för att det ska fungera för alla i kommunen. Alla har någon gång i livet haft behovet av tillgänglighet, när man brutit benet eller när man blir gammal och måste gå med käpp – då är det viktigt, säger Ingvar Kärrsmyr.

På fredagen gav de sig ut på Karlsborgs gångbanor för att se hur förutsättningarna är för funktionshindrade att ta sig fram.

De provade att ta sig fram med rullstol och rullator längs Storgatan, Strandvägen och Mellangatan. De passade även på att se hur parkeringar för rörelsehindrade underhålls.

Maria Andersson är rullstolsburen och upplever många svårigheter när snön kommer. I lördags var en särskilt dålig dag för henne ur tillgänglighetssynpunkt.

– Jag gick ner för Strandvägen och fastnade efter tjugo meter. Som tur är hade vi med oss en skyffel så vi kunde gräva loss mig. Jag gick inte ut mer den dagen.

Snön gör att hennes rörelsemönster begränsas betydligt och hon får hoppas på att naturkrafterna kan hjälpa till.

– Jag håller mig till trottoarer och hoppas på att snön blåser bort.

Ett problem som hon har i vanliga fall är avståndsbedömning. Det är svårt att ha koll på var trottoarkanten finns. Detta blir extra svårt när den täcks med snö. Hjulen kommer lätt över den förrädiska kanten och då kan det sluta i en olycka. Att ha den risken överhängande tycker Maria känns olustigt.

Mona Andersson provade att ta sig runt med rullator, även om hon inte använder det i vanliga fall. Hon kunde konstatera att den inte var riktigt tillförlitlig på underlaget.

– Rullatorn lever lite sitt eget liv när det är ojämnheter, säger hon.

Tre personer med rullator på Coops parkering kunde bekräfta att tillgängligheten inte är den bästa.

– Övergångsställena är värst. Vi har haft det svårt den här veckan.

De säger att man måste planera vilka vägar de ska ta och att vissa ställen är hala.

På sina ställen i Karlsborg var gångbanorna inte röjda tillräckligt brett för att barnvagnar enkelt ska kunna gå fram. På vissa ställen såg det ännu värre ut.

I korsningen Storgatan och Strandvägen var det omöjligt att ta sig fram i rullstol utan att vara tvungen att beträda körbanan.

Många övergångsställen var inte röjda så att man kunde ta sig över. På några ställen var det helt enkelt omöjligt för en rullstolsburen att komma upp på gångbanan på andra sidan vägen.

Rådets granskning kommer att redovisas för kommuntjänstemän och fastighetsägare. Mona Andersson upplever att det överlag är svårt att åstadkomma förändringar i tillgängligheten.

– Det är oerhört svårt att få gehör, säger hon.

Rådet konstaterar att det finns möjlighet till förbättring. Det finns exempelvis kommuner som prioriterar att snöröja på gångstråk framför körfälten, påpekar de.

  • Jesper Sydhagen