11 apr 2018 15:41

11 apr 2018 15:41

Kampanj ska hitta grodstråk

FARLIG TRAFIK

Under våren rör sig paddor och grodor från sina vintergömslen mot närmaste lekvatten. Många riskerar att dödas av trafik, och nu vill Trafikverket tillsammans med konsultföretaget Ecocom hjälpa grodor att hitta vägar förbi de farligaste stråken.

En viktig del i arbetet är att få hjälp av invånare att hitta platser där det behövs särskilda insatser för att hjälpa grodorna i trafiken. Ecocom vädjar därför till alla intresserade att hjälpa till att rapportera om platser längs allmänna vägar där många grodor färdas. Tanken är att Trafikverket på sikt ska kunna åtgärda särskilt farliga grodstråk.

En viktig del i arbetet är att få hjälp av invånare att hitta platser där det behövs särskilda insatser för att hjälpa grodorna i trafiken. Ecocom vädjar därför till alla intresserade att hjälpa till att rapportera om platser längs allmänna vägar där många grodor färdas. Tanken är att Trafikverket på sikt ska kunna åtgärda särskilt farliga grodstråk.