17 maj 2018 16:15

17 maj 2018 16:15

Ingen fest i Närlunda hage

UNDENÄS

Det blir inte någon sommarfest på den gamla festplatsen Närlunda hage utanför Undenäs i sommar.

Närlunda är en välbevarad park med dansbana och nöjesbodar, där en kommitté har ordnat uppskattade fester om somrarna. I år finns dock inte en tillräckligt stor frivillig arbetskraft för att kunna genomföra festen.

Närlunda är en välbevarad park med dansbana och nöjesbodar, där en kommitté har ordnat uppskattade fester om somrarna. I år finns dock inte en tillräckligt stor frivillig arbetskraft för att kunna genomföra festen.