05 jul 2018 14:06

05 jul 2018 14:06

Brister på Carl Johanskolan

KARLSBORG: Beslut efter Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har under våren granskat Carl Johanskolan och upptäckte då brister i verksamheten. Arbetet med att åtgärda dem är redan i gång.

Skolinspektionen kräver att Carl Johanskolan vidtar åtgärder på ett antal områden. Kommunen föreläggs ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas före den 14 december.

På förvaltningen och skolan är man inte sena att agera, menar barn- och utbildningschefen Kajsa Eriksson-Larsson.

– Vissa saker har vi jobbat med hela terminen för att vi ska vara på rätt köl. Allt är inte okänt för oss utan flera delar är påbörjade.

Lärarbehörighet

– Det vi jobbat mycket med är lärarrekrytering.

Förra terminen rådde oreda på lärarfronten. Många saknade behörighet och flera anställningar avslutades. Luckorna har fyllts med ett större antal behöriga lärare.

– Under våren har vi rekryterat väldigt mycket lärare. Totalt i höst är det nio nyanställningar på skolan, inklusive studie- och yrkesvägledare. Av dem är det 2,25 tjänster som inte har lärarlegitimation eller behörighet. Så det är en avsevärt högre behörighet på skolan i höst.

Hon menar att det är grunden på vilken det övriga förbättringsarbetet ska göras.

Rutiner

Skolinspektionen har krävt tydligare handledningsrutiner, bland annat gällande kunskapsnivåer och betygsättning.

– De handledningsrutinerna utarbetades direkt, redan på våren, säger Eriksson-Larsson.

– Sedan är det mycket som handlar om samverkan mellan lärare och det är sådant som man kommer sjösätta när vi har lärarna på plats.

Kvalitetsmodell

– Kvalitetsarbetet slår man ner på allmänt, på skolan men också i hela kommunen – i alla enheter utom förskolan.

Från förskolan har man hämtat en modell som tillämpats på Carl Johanskolan och de andra skolorna under våren.

Kajsa Larsson-Eriksson har en delförklaring till kvalitetsbristerna på Carl Johanskolan.

– Vi har kanske suttit lite still i båten för vi har extremt goda resultat. Vi toppar ju nästan i länet när det gäller behörighet till gymnasiet för våra elever. Det kan också göra att vi har legat lite lågt med kvalitetsarbetet.

Blir det en svår uppgift att ordna bristerna?

– Vi kommer att lösa dem. Vi har tid på oss och mycket är redan gjort. Vi har kompetent personal på våra enheter, och nu ännu fler. Tillsammans kommer vi fixa det här, men vi kommer få jobba mycket med det.

Skolinspektionen kräver att Carl Johanskolan vidtar åtgärder på ett antal områden. Kommunen föreläggs ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas före den 14 december.

På förvaltningen och skolan är man inte sena att agera, menar barn- och utbildningschefen Kajsa Eriksson-Larsson.

– Vissa saker har vi jobbat med hela terminen för att vi ska vara på rätt köl. Allt är inte okänt för oss utan flera delar är påbörjade.

Lärarbehörighet

– Det vi jobbat mycket med är lärarrekrytering.

Förra terminen rådde oreda på lärarfronten. Många saknade behörighet och flera anställningar avslutades. Luckorna har fyllts med ett större antal behöriga lärare.

– Under våren har vi rekryterat väldigt mycket lärare. Totalt i höst är det nio nyanställningar på skolan, inklusive studie- och yrkesvägledare. Av dem är det 2,25 tjänster som inte har lärarlegitimation eller behörighet. Så det är en avsevärt högre behörighet på skolan i höst.

Hon menar att det är grunden på vilken det övriga förbättringsarbetet ska göras.

Rutiner

Skolinspektionen har krävt tydligare handledningsrutiner, bland annat gällande kunskapsnivåer och betygsättning.

– De handledningsrutinerna utarbetades direkt, redan på våren, säger Eriksson-Larsson.

– Sedan är det mycket som handlar om samverkan mellan lärare och det är sådant som man kommer sjösätta när vi har lärarna på plats.

Kvalitetsmodell

– Kvalitetsarbetet slår man ner på allmänt, på skolan men också i hela kommunen – i alla enheter utom förskolan.

Från förskolan har man hämtat en modell som tillämpats på Carl Johanskolan och de andra skolorna under våren.

Kajsa Larsson-Eriksson har en delförklaring till kvalitetsbristerna på Carl Johanskolan.

– Vi har kanske suttit lite still i båten för vi har extremt goda resultat. Vi toppar ju nästan i länet när det gäller behörighet till gymnasiet för våra elever. Det kan också göra att vi har legat lite lågt med kvalitetsarbetet.

Blir det en svår uppgift att ordna bristerna?

– Vi kommer att lösa dem. Vi har tid på oss och mycket är redan gjort. Vi har kompetent personal på våra enheter, och nu ännu fler. Tillsammans kommer vi fixa det här, men vi kommer få jobba mycket med det.

  • Jesper Sydhagen