Upphovsrätt

Ansvarig utgivare för Skaraborgs Allehanda och Hjo Tidning är Niclas Lindstrand.

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen är ansvarige utgivaren ansvarig för allt som publiceras i tidningen och på webben. Meddelarfriheten gäller också på nätet.

Den som lämnar uppgifter till tidningen har rätt att vara anonym om vederbörande begär det. Personuppgiftslagen (PUL) gäller inte eftersom grundlagen tar över.

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som finns på webbplatsen är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden utan skriftligt tillstånd.

Det betyder att du inte utan sådant tillstånd får kopiera materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem.

Observera att för skolor gäller inte det s k Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd. Som användare av tjänsten får du enbart använda materialet för privat bruk.

För ytterligare information kontakta webmaster@nwt.se eller ansvarig utgivare niclas.lindstrand@sla.se.