19 jun 2017 13:21

19 jun 2017 13:21

Månadsmöte i Värsås

FRÅN LÄSARNA

Värsås Varola Pensionärsförening har haft sin månadssamling för juni. En dag med typiskt försommarväder, ömsom sol, ömsom regn. Ett 75-tal åhörare träffades i Kyrkans Hus Värsås. Ordförande Sture Bergstrand hälsade välkommen. Ett särskilt välkommen fick dagens gäst, trubaduren och allkonstnären Lars-Erik Frendberg Trollhättan.

Efter lite allmän information, bland annat om resan till Värmland den 4–5 juli, lämnades ord och ton till dagens gäst som framförde ett mycket underhållande program, där han bjöd på sig själv, bestående av en blandning av vitsar och sångstycken som han fick med sig publiken på. Framförandet belönades med varma applåder för en underhållande eftermiddag.

Som vanligt avslutades eftermiddagen med dragning på sålda lotter med många lyckliga vinnare av blommor och ägg. Ordföranden tackade dagens underhållare och alla närvarande för denna gång och hälsade välkommen på resan. Nästa månadssamling blir den 7 augusti då vi får besök av Mari-Anne Westberg och Håkan Nyström från Väring. Alla önskades en skön sommar.

Värsås Varola Pensionärsförening har haft sin månadssamling för juni. En dag med typiskt försommarväder, ömsom sol, ömsom regn. Ett 75-tal åhörare träffades i Kyrkans Hus Värsås. Ordförande Sture Bergstrand hälsade välkommen. Ett särskilt välkommen fick dagens gäst, trubaduren och allkonstnären Lars-Erik Frendberg Trollhättan.

Efter lite allmän information, bland annat om resan till Värmland den 4–5 juli, lämnades ord och ton till dagens gäst som framförde ett mycket underhållande program, där han bjöd på sig själv, bestående av en blandning av vitsar och sångstycken som han fick med sig publiken på. Framförandet belönades med varma applåder för en underhållande eftermiddag.

Som vanligt avslutades eftermiddagen med dragning på sålda lotter med många lyckliga vinnare av blommor och ägg. Ordföranden tackade dagens underhållare och alla närvarande för denna gång och hälsade välkommen på resan. Nästa månadssamling blir den 7 augusti då vi får besök av Mari-Anne Westberg och Håkan Nyström från Väring. Alla önskades en skön sommar.