19 jun 2017 13:17

19 jun 2017 13:17

Naturvård på Hökaberg

FRÅN LÄSARNA

Skövde Naturskyddsförening har på sin gård, Hökaberg i Istrum, genomfört en kväll med naturvårdsarbete. På naturbetesmarkerna finns en del örnbräken, en ormbunke som lätt tar överhand om den inte hålls efter. En grupp medlemmar slog av plantorna med hjälp av liar och andra lämpliga redskap. Efter några års jakt på örnbräkenplantorna har beståndet minskat betydligt till förmån för andra arter. Några arter som ökar i naturbetesmarkerna på Hökaberg är slåttergubbe, jungfrulin, nattviol och västgötamåra. Slåttergubbe är en art som minskar snabbt i Sverige. Västgötamåran är en endemisk art, som bara finns i Skara, Götene och Skövde kommuner.

Efter väl genomfört arbete avslutades kvällen med korvgrillning vid den nya grillplatsen med sittbänkar av ek från området. När gruppen satt där och njöt av det fina landskapet, fick de sällskap av de verkliga naturvårdsarbetarna, de som skapar de fina naturbetesmarkerna. Det var ett tiotal nötkreatur av rasen Aberdeen Angus.

Skövde Naturskyddsförening har på sin gård, Hökaberg i Istrum, genomfört en kväll med naturvårdsarbete. På naturbetesmarkerna finns en del örnbräken, en ormbunke som lätt tar överhand om den inte hålls efter. En grupp medlemmar slog av plantorna med hjälp av liar och andra lämpliga redskap. Efter några års jakt på örnbräkenplantorna har beståndet minskat betydligt till förmån för andra arter. Några arter som ökar i naturbetesmarkerna på Hökaberg är slåttergubbe, jungfrulin, nattviol och västgötamåra. Slåttergubbe är en art som minskar snabbt i Sverige. Västgötamåran är en endemisk art, som bara finns i Skara, Götene och Skövde kommuner.

Efter väl genomfört arbete avslutades kvällen med korvgrillning vid den nya grillplatsen med sittbänkar av ek från området. När gruppen satt där och njöt av det fina landskapet, fick de sällskap av de verkliga naturvårdsarbetarna, de som skapar de fina naturbetesmarkerna. Det var ett tiotal nötkreatur av rasen Aberdeen Angus.