19 jun 2017 13:19

19 jun 2017 13:19

Stöpens utegym invigdes

FRÅN LÄSARNA

Under söndagseftermiddagen invigdes Stöpens nya utegym. Cirka 60 personer hade infunnit sig för att ta del av denna ceremoni som inleddes av att ordföranden i Stöpens Motion, Bengt-Olof Andersson, hälsade alla hjärtligt välkomna. Bland gästerna märktes de båda tidigare ordförandena Nils-Olof Häggblom och Jan-Olof Odh samt PRO-ordföranden Stig Söderlund.

Stöpens Motion ansvar förutom förvaltning och skötsel av motionsspåret, är att aktivt bidraga till ökad motion för vuxna samt ökad friskvård i alla åldrar.

Varför ett utegym? Helt enkelt för att få Stöpenborna att må bättre. Alla vet ju och alla medicinska studier visar på bättre värden vad gäller blodtryck, blodsocker m.m.

Vidare berättade Bengt-Olof hur man gått till väga. Man har tillsammans med vägföreningen och stadsträdgårdsmästaren använt pengar som politikerna anslaget för att stimulera till aktiva och attraktiva förorter. Stöpen Motion har planerat och drivit projektet från början till slut.

Därefter invigningstalade Claes Beckman, 1:e vice ordförande i Kultur och Fritidsnämnden. Han inledde med att berätta om gamla Stöpen, Blommastan, och prisade den sammanhållning som ofta finns på landsbygden. Därefter avtäcktes anslagstavlan och gymmet kom att döpas till Kraftverket.

Malin Toll-Hägg hade dagen till ära en övningsgrupp med ett åldersspann mellan 8–80 år. I gruppen fanns Jacob Guntner, Niklas ”Izor” Larsson, Göran Törnkvist 80 år, samt Malins båda tvillingpojkar Olle och Knut. Malin gick systematiskt igenom alla utrustningarna så att publiken förstod hur varje utrustning skall användas. Därefter fick var och en som önskade prova på samt ställa frågor till Malin.

Under söndagseftermiddagen invigdes Stöpens nya utegym. Cirka 60 personer hade infunnit sig för att ta del av denna ceremoni som inleddes av att ordföranden i Stöpens Motion, Bengt-Olof Andersson, hälsade alla hjärtligt välkomna. Bland gästerna märktes de båda tidigare ordförandena Nils-Olof Häggblom och Jan-Olof Odh samt PRO-ordföranden Stig Söderlund.

Stöpens Motion ansvar förutom förvaltning och skötsel av motionsspåret, är att aktivt bidraga till ökad motion för vuxna samt ökad friskvård i alla åldrar.

Varför ett utegym? Helt enkelt för att få Stöpenborna att må bättre. Alla vet ju och alla medicinska studier visar på bättre värden vad gäller blodtryck, blodsocker m.m.

Vidare berättade Bengt-Olof hur man gått till väga. Man har tillsammans med vägföreningen och stadsträdgårdsmästaren använt pengar som politikerna anslaget för att stimulera till aktiva och attraktiva förorter. Stöpen Motion har planerat och drivit projektet från början till slut.

Därefter invigningstalade Claes Beckman, 1:e vice ordförande i Kultur och Fritidsnämnden. Han inledde med att berätta om gamla Stöpen, Blommastan, och prisade den sammanhållning som ofta finns på landsbygden. Därefter avtäcktes anslagstavlan och gymmet kom att döpas till Kraftverket.

Malin Toll-Hägg hade dagen till ära en övningsgrupp med ett åldersspann mellan 8–80 år. I gruppen fanns Jacob Guntner, Niklas ”Izor” Larsson, Göran Törnkvist 80 år, samt Malins båda tvillingpojkar Olle och Knut. Malin gick systematiskt igenom alla utrustningarna så att publiken förstod hur varje utrustning skall användas. Därefter fick var och en som önskade prova på samt ställa frågor till Malin.