09 aug 2017 11:13

09 aug 2017 11:13

Årsmöte i Folke Dahlberg-sällskapet

FRÅN LÄSARNA

Det blåste för mycket på söndagen när Kung Sverker skulle lämna hamnen i Motala, så den planerade utflykten till Omberg fick ersättas av en tur på kanalen till Boren. De 75 medlemmarna i Folke Dahlberg Sällskapet som samlats för att hålla årsmöte hade inte det minsta emot den lösningen, och det blev en spännande färd genom slussarna i häftigt växlande väder.

Sällskapets ordförande Jonas Modig höll föredrag om hur Heidenstam och Folke Dahlberg, de främsta skildrarna av landskapet vid norra Vättern, liknar varandra. Maria Modig högläste några avsnitt ur Folke Dahlbergs bok Göta kanal. Lotta Karlsson, Svecia Travels i Motala, berättade om hur hon i butiken i hamnen och i Stocklycke vandrarhem på Omberg, ställer ut och säljer Folke Dahlbergs böcker och bilder.

Ett hederspris, bestående av ett collage med förstudier till Folke Dahlbergs tuschteckning Alla krigares väg, delades ut till Leif Spetz med följande motivering:

”Leif Spetz tilldelas Folke Dahlberg Sällskapets hederspris för mångåriga och omfattande insatser för Sällskapet, präglade av en unik förmåga att kombinera idérikedom med praktiskt genomförande, djup förståelse för Folke Dahlbergs verk och person samt en stark ansvarskänsla för Sällskapet, i stort och smått.”

Det blåste för mycket på söndagen när Kung Sverker skulle lämna hamnen i Motala, så den planerade utflykten till Omberg fick ersättas av en tur på kanalen till Boren. De 75 medlemmarna i Folke Dahlberg Sällskapet som samlats för att hålla årsmöte hade inte det minsta emot den lösningen, och det blev en spännande färd genom slussarna i häftigt växlande väder.

Sällskapets ordförande Jonas Modig höll föredrag om hur Heidenstam och Folke Dahlberg, de främsta skildrarna av landskapet vid norra Vättern, liknar varandra. Maria Modig högläste några avsnitt ur Folke Dahlbergs bok Göta kanal. Lotta Karlsson, Svecia Travels i Motala, berättade om hur hon i butiken i hamnen och i Stocklycke vandrarhem på Omberg, ställer ut och säljer Folke Dahlbergs böcker och bilder.

Ett hederspris, bestående av ett collage med förstudier till Folke Dahlbergs tuschteckning Alla krigares väg, delades ut till Leif Spetz med följande motivering:

”Leif Spetz tilldelas Folke Dahlberg Sällskapets hederspris för mångåriga och omfattande insatser för Sällskapet, präglade av en unik förmåga att kombinera idérikedom med praktiskt genomförande, djup förståelse för Folke Dahlbergs verk och person samt en stark ansvarskänsla för Sällskapet, i stort och smått.”