09 aug 2017 11:16

09 aug 2017 11:16

Avslutning för SPF:s Sommarträffar

FRÅN LÄSARNA

På tisdagen avslutades SPF Seniorerna Elins serie ”Sommarträffar för SPF:are kvar i sta'n” med ett studiebesök på Skövdes Kulturfabrik – den unika kombinationen av stadsmuseum och musikskola som nu är klar att möta såväl musikelever som museibesökare. De trettiofem SPF:arna togs emot av platschefen Martin Lindor vid entrén invid det stora blå hornet och fick en kort introduktion. Därefter guidade han oss runt i de rymliga lokalerna och bland museets många föremål som nu exponeras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt.

Inför det här besöket hade Rolf Bladh gallrat i sin samling av musikinstrument och som gåva till Kulturfabriken överlämnades tre värdefulla trumpeter och femton sordiner att användas i undervisningen eller som museiföremål.

Träffen avslutades med en god stunds fika och småprat i solen vid Wästgötabagarn.

På tisdagen avslutades SPF Seniorerna Elins serie ”Sommarträffar för SPF:are kvar i sta'n” med ett studiebesök på Skövdes Kulturfabrik – den unika kombinationen av stadsmuseum och musikskola som nu är klar att möta såväl musikelever som museibesökare. De trettiofem SPF:arna togs emot av platschefen Martin Lindor vid entrén invid det stora blå hornet och fick en kort introduktion. Därefter guidade han oss runt i de rymliga lokalerna och bland museets många föremål som nu exponeras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt.

Inför det här besöket hade Rolf Bladh gallrat i sin samling av musikinstrument och som gåva till Kulturfabriken överlämnades tre värdefulla trumpeter och femton sordiner att användas i undervisningen eller som museiföremål.

Träffen avslutades med en god stunds fika och småprat i solen vid Wästgötabagarn.