09 aug 2017 11:15

09 aug 2017 11:15

Presidentskifte i Tibro-Karlsborg Rotaryklubb

FRÅN LÄSARNA

Vid en trevlig sammankomst på Gammalrud brygga den 5 augusti lämnade Anders Nilsson över ledningen av Tibro-Karlsborg Rotaryklubb till den nye presidenten Thord Nordstedt.

Anders Nilsson har under det föregående året lett klubben som består av medlemmar både från Tibro och från Karlsborg. ”Just det förhållandet att medlemmarna kommer ifrån två så yrkesmässigt olika kommuner är vitaliserande och innebär intressanta vinklingar i utbytet mellan medlemmarna”, sa den avgående presidenten Anders Nilsson i samband med mötet.

Thord Nordstedt, som varit president tidigare för ett antal år sedan, såg fram emot det kommande året och tackade Anders Nilsson och dennes sekreterare Eva Burge för väl nedlagt arbete under året.

Tibro-Karlsborg Rotaryklubb är en av 525 klubbar i Sverige och en del av 1,2 miljonerna medlemmar världen över där engagerade personer tar aktiv del i samhället genom respektives yrkesroller och Rotarys lokala och globala projekt. Klubbmedlemmarna träffas varje vecka till gemenskap och allmänbildning genom föredrag och studiebesök.

Vid en trevlig sammankomst på Gammalrud brygga den 5 augusti lämnade Anders Nilsson över ledningen av Tibro-Karlsborg Rotaryklubb till den nye presidenten Thord Nordstedt.

Anders Nilsson har under det föregående året lett klubben som består av medlemmar både från Tibro och från Karlsborg. ”Just det förhållandet att medlemmarna kommer ifrån två så yrkesmässigt olika kommuner är vitaliserande och innebär intressanta vinklingar i utbytet mellan medlemmarna”, sa den avgående presidenten Anders Nilsson i samband med mötet.

Thord Nordstedt, som varit president tidigare för ett antal år sedan, såg fram emot det kommande året och tackade Anders Nilsson och dennes sekreterare Eva Burge för väl nedlagt arbete under året.

Tibro-Karlsborg Rotaryklubb är en av 525 klubbar i Sverige och en del av 1,2 miljonerna medlemmar världen över där engagerade personer tar aktiv del i samhället genom respektives yrkesroller och Rotarys lokala och globala projekt. Klubbmedlemmarna träffas varje vecka till gemenskap och allmänbildning genom föredrag och studiebesök.