07 sep 2017 13:11

07 sep 2017 13:11

Väring sydost fiber växer

FRÅN LÄSARNA

Redan i maj 2015 fick många sydost om Väring fibertjänster, som medlemmar i Väring sydost fiber. Ett halvår senare var det klart med tjänster i hela samhället. Under 2016 bestämde sig de boende i och runt Bankälla, Horn, Binneberg och Flistad för att ansluta sig till Väring sydost fiber. Sedan beviljades bidrag och under hela 2017 har det grävts slang, blåsts fiber och nu svetsas det för fullt.

Under två sittningar i Värings församlingshem fick 320 personer information om vilka tjänster som nu erbjuds. Det är ungefär 550 anslutningar i villor och hyreshus som väljer vilka tjänster de önskar de närmaste åren. Senast 25 september skall alla ha tagit beslut för att tv, telefoni och bredband ska komma igång enligt de nya villkoren. Drygt 20 nya medlemmar tillkommer också inom de tidigare områdena. I takt med att kopparförbindelserna dras bort på landsbygden är det säkrast att se till att det finns fiberuppkoppling istället.

Redan i maj 2015 fick många sydost om Väring fibertjänster, som medlemmar i Väring sydost fiber. Ett halvår senare var det klart med tjänster i hela samhället. Under 2016 bestämde sig de boende i och runt Bankälla, Horn, Binneberg och Flistad för att ansluta sig till Väring sydost fiber. Sedan beviljades bidrag och under hela 2017 har det grävts slang, blåsts fiber och nu svetsas det för fullt.

Under två sittningar i Värings församlingshem fick 320 personer information om vilka tjänster som nu erbjuds. Det är ungefär 550 anslutningar i villor och hyreshus som väljer vilka tjänster de önskar de närmaste åren. Senast 25 september skall alla ha tagit beslut för att tv, telefoni och bredband ska komma igång enligt de nya villkoren. Drygt 20 nya medlemmar tillkommer också inom de tidigare områdena. I takt med att kopparförbindelserna dras bort på landsbygden är det säkrast att se till att det finns fiberuppkoppling istället.