08 sep 2017 15:08

08 sep 2017 15:08

Besök i naturreservatet

FRÅN LÄSARNA

En grupp från Liberalerna i Skövde bad kommunekolog Aron Sandling att guida sträckningen från parkeringen vid Rånna upp till Billingsryd för att med egna ögon se och följa det omtalade förslaget till ny väg. Gruppen konstaterade direkt att en sådan väg genom naturreservatet är ytterst olämplig.

Diskussionen kommer att fortsätta om för- och nackdelar att bryta diabas för Parocs behov och om Skanskas brytningstillstånd. I så fall finns alternativ väg direkt väster om brytningsområdet ut mot Raka linan. Liberalerna kommer att noggrant överväga detta, men säger klart nej till väg genom naturreservatet.

En grupp från Liberalerna i Skövde bad kommunekolog Aron Sandling att guida sträckningen från parkeringen vid Rånna upp till Billingsryd för att med egna ögon se och följa det omtalade förslaget till ny väg. Gruppen konstaterade direkt att en sådan väg genom naturreservatet är ytterst olämplig.

Diskussionen kommer att fortsätta om för- och nackdelar att bryta diabas för Parocs behov och om Skanskas brytningstillstånd. I så fall finns alternativ väg direkt väster om brytningsområdet ut mot Raka linan. Liberalerna kommer att noggrant överväga detta, men säger klart nej till väg genom naturreservatet.