13 sep 2017 11:54

13 sep 2017 11:54

Äldreomsorgen i fokus

FRÅN LÄSARNA

Seniorgruppen Socialdemokraterna Skövde höll ett offentligt möte den 11 september i Kulturhuset. Avdelningschefen för vård och omsorg, Jonas Engelbrektsson, Skövde kommun var inbjuden. Mötesdeltagarna fick en bra och utförlig information om äldreomsorgen i kommunen. Det som behöver jobbas med inför kommande år är byggande av demensboenden. De fick också se en alldeles färsk plan över kommande byggnation vid Ekedal, där 80 nya lägenheter kommer att byggas i nya utbyggnader på befintliga hus, 2019–20. Ny teknik, övervakningskameror nattetid prövas för att äldre ska vara trygga och få sova utan nattbesök. Mer och lättare tillgång till information om kommunens aktiviteter för äldre efterlystes.

Seniorgruppen Socialdemokraterna Skövde höll ett offentligt möte den 11 september i Kulturhuset. Avdelningschefen för vård och omsorg, Jonas Engelbrektsson, Skövde kommun var inbjuden. Mötesdeltagarna fick en bra och utförlig information om äldreomsorgen i kommunen. Det som behöver jobbas med inför kommande år är byggande av demensboenden. De fick också se en alldeles färsk plan över kommande byggnation vid Ekedal, där 80 nya lägenheter kommer att byggas i nya utbyggnader på befintliga hus, 2019–20. Ny teknik, övervakningskameror nattetid prövas för att äldre ska vara trygga och få sova utan nattbesök. Mer och lättare tillgång till information om kommunens aktiviteter för äldre efterlystes.