13 okt 2017 11:51

13 okt 2017 11:51

Aktiva Seniorer på Elos

FRÅN LÄSARNA

Ett 20-tal Aktiva Seniorer har besökt Elos Medtech i Timmersdala. Bolaget är tämligen okänt, men det startade för över 65 år sedan. Då som en finmekanisk verkstad som ägdes av Ekström, Lindström och Olsson. Första bokstaven i namnen blev så ELOs. Vi togs emot av vd Peter Johansson och kvalitetschefen Emeli Söderberg som informerade oss om företaget och dess produkter.

Företaget är börsnoterat och har 100 anställda i Timmersdala. De har även produktionsanläggningar i Danmark, USA och Kina. Produktionen i Timmersdala är koncentrerad på inplantat av titan och instrument för dental, ortopedi och hörsel. Genom samarbete med professor Brånemark, redan på 60-talet, utvecklade man en titanskruv som kan ersätta en borttagen tand. Det ställs mycket hårda krav på dessa produkter och man är underställd ett antal kontrollinstitut. Varje produkt är försedd med en unik märkning så att man t.ex. kan kontrollera kvalitén i en sändning för tio år sedan. Dokumentationen är också mycket omfattande.

Vid rundvandringen i fabriken fick vi se hur ett stångmaterial bearbetades till en slutlig produkt. De flesta produkter är påtagligt små och produktion och avsyning sker ofta under mikroskop. Vissa processer gör i speciella rum med övertrycksventilation för att hålla maximal kvalité.

Imponerade lämnar vi ”lella Timmersdala” och tycker att det Elos producerar är av världsklass.

Ett 20-tal Aktiva Seniorer har besökt Elos Medtech i Timmersdala. Bolaget är tämligen okänt, men det startade för över 65 år sedan. Då som en finmekanisk verkstad som ägdes av Ekström, Lindström och Olsson. Första bokstaven i namnen blev så ELOs. Vi togs emot av vd Peter Johansson och kvalitetschefen Emeli Söderberg som informerade oss om företaget och dess produkter.

Företaget är börsnoterat och har 100 anställda i Timmersdala. De har även produktionsanläggningar i Danmark, USA och Kina. Produktionen i Timmersdala är koncentrerad på inplantat av titan och instrument för dental, ortopedi och hörsel. Genom samarbete med professor Brånemark, redan på 60-talet, utvecklade man en titanskruv som kan ersätta en borttagen tand. Det ställs mycket hårda krav på dessa produkter och man är underställd ett antal kontrollinstitut. Varje produkt är försedd med en unik märkning så att man t.ex. kan kontrollera kvalitén i en sändning för tio år sedan. Dokumentationen är också mycket omfattande.

Vid rundvandringen i fabriken fick vi se hur ett stångmaterial bearbetades till en slutlig produkt. De flesta produkter är påtagligt små och produktion och avsyning sker ofta under mikroskop. Vissa processer gör i speciella rum med övertrycksventilation för att hålla maximal kvalité.

Imponerade lämnar vi ”lella Timmersdala” och tycker att det Elos producerar är av världsklass.