13 okt 2017 11:55

13 okt 2017 11:55

Medlemsträff i PRO Södra Ryd

FRÅN LÄSARNA

Ordföranden hälsade alla medlemmar välkomna och vände sig sedan till de medverkande som var Bälgadraget från Tidaholm, och välkomnade även dessa. Bälgadraget består av sex man med dragspel och gitarr och de bjöd på fin musik och roliga historier och var och en fick sjunga med om man ville. Efter många applåder tackade ordföranden för en fin underhållning.

Efter fikat tog ordföranden till orda och informerade från det senaste KPR-mötet där man har lagt fram ett förslag till ett nytt reglemente som har överlämnats till kommunen och som kommer att ge ett bättre och djupare samarbete mellan oss pensionärsföreningar och kommunen i framtiden. Han fortsatte med att påminna om PRO-travet som går av stapeln 26/10. Vidare informerade han om att det även i år kommer en inbjudan till julbord, återkommer med ett datum senare. Han påminde om nästa träff som är den 13 november och är ett formellt möte där beslut om verksamhet och budget tas för nästa år. Underhållning blir det av Mariann Westberg och Håkan Nyström.

Efter denna info så var det lotteridragning med fina vinster och som avslutning på en trevlig eftermiddag tackade ordföranden alla som ställt upp och hoppades att fler hörsammar inbjudan till nästa träff.

Ordföranden hälsade alla medlemmar välkomna och vände sig sedan till de medverkande som var Bälgadraget från Tidaholm, och välkomnade även dessa. Bälgadraget består av sex man med dragspel och gitarr och de bjöd på fin musik och roliga historier och var och en fick sjunga med om man ville. Efter många applåder tackade ordföranden för en fin underhållning.

Efter fikat tog ordföranden till orda och informerade från det senaste KPR-mötet där man har lagt fram ett förslag till ett nytt reglemente som har överlämnats till kommunen och som kommer att ge ett bättre och djupare samarbete mellan oss pensionärsföreningar och kommunen i framtiden. Han fortsatte med att påminna om PRO-travet som går av stapeln 26/10. Vidare informerade han om att det även i år kommer en inbjudan till julbord, återkommer med ett datum senare. Han påminde om nästa träff som är den 13 november och är ett formellt möte där beslut om verksamhet och budget tas för nästa år. Underhållning blir det av Mariann Westberg och Håkan Nyström.

Efter denna info så var det lotteridragning med fina vinster och som avslutning på en trevlig eftermiddag tackade ordföranden alla som ställt upp och hoppades att fler hörsammar inbjudan till nästa träff.