13 okt 2017 11:53

13 okt 2017 11:53

Om Afghanistan på Lions möte

FRÅN LÄSARNA

Lions Hjos månadsmöte i tisdags kväll inleddes med ett föredrag av Kajsa Johansson, bördig från Hjo. Kajsa har en gedigen kunskap om tillståndet i Afghanistan då hon bl.a. arbetar som styrelseledamot för Afghanistankommittén och även har arbetat på plats i Afghanistan. Hon berättade levande och engagerat om landets historik, politik och kultur, kanske från en annan synvinkel än den vi oftast får höra via våra nyhetsmedia. Hon berättade om problemen som möter flyktingarna som återvänder från bl.a. Pakistan, Iran och som utvisas från Sverige. Människors trygghet i Afghanistan bygger på en kultur där familjen är tryggheten. De som blir utvisade från Sverige är ofta inte födda i landet och har inga familjer att återvända till. Hon berättade också om flera projekt som initieras och drivs med Afghanistankommitténs stöd med t.ex. flickors situation vad gäller t.ex. sjukvård, skolgång och utbildning. Hon visade också exempel på hur man kan engagera en hel by med ett brobygge så att alla som är berörda av besluten också skall kunna påverka och förstå innebörden av ett demokratiskt tänkande. Hon visade också bilder från landet som visade människor i vardagsliv med kärlek och ömhet för varandra.

Kajsa har också arbetet mycket i Mocambique och arbetar just nu med ett forskningsprojekt efter att ha genomfört en mängd intervjuer på plats i landet.

Lions Hjos månadsmöte i tisdags kväll inleddes med ett föredrag av Kajsa Johansson, bördig från Hjo. Kajsa har en gedigen kunskap om tillståndet i Afghanistan då hon bl.a. arbetar som styrelseledamot för Afghanistankommittén och även har arbetat på plats i Afghanistan. Hon berättade levande och engagerat om landets historik, politik och kultur, kanske från en annan synvinkel än den vi oftast får höra via våra nyhetsmedia. Hon berättade om problemen som möter flyktingarna som återvänder från bl.a. Pakistan, Iran och som utvisas från Sverige. Människors trygghet i Afghanistan bygger på en kultur där familjen är tryggheten. De som blir utvisade från Sverige är ofta inte födda i landet och har inga familjer att återvända till. Hon berättade också om flera projekt som initieras och drivs med Afghanistankommitténs stöd med t.ex. flickors situation vad gäller t.ex. sjukvård, skolgång och utbildning. Hon visade också exempel på hur man kan engagera en hel by med ett brobygge så att alla som är berörda av besluten också skall kunna påverka och förstå innebörden av ett demokratiskt tänkande. Hon visade också bilder från landet som visade människor i vardagsliv med kärlek och ömhet för varandra.

Kajsa har också arbetet mycket i Mocambique och arbetar just nu med ett forskningsprojekt efter att ha genomfört en mängd intervjuer på plats i landet.