14 feb 2018 11:58

14 feb 2018 11:58

Årsmöte i Stenstorps PRO

FRÅN LÄSARNA

Stenstorps PRO-förening har haft årsmöte på Björktuna. Mötet började med att ordförande Inger Fredriksson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna. Föreningens kör Profilerna sjöng och Hans Köllner spelade dragspel. Efteråt hölls en tyst minut för bortgångna medlemmar under 2017. Sedan fortsatte Profilerna sjunga.

Därefter följde val av presidium. Till att leda mötet valdes Hans-Erik Lundkvist. Uppläsning av verksamhetsberättelse, ekonomi och kassarapport samt revisorernas berättelse. Allt var i sin ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Det serverades kaffe med semla och kaka. Sedan följde val av styrelse för år 2018. Till ny ordförande valdes Kerstin Johansson och Inger Fredriksson som avböjt omval tackades. Efter dragning av försålda lotterier och information om kommande aktiviteter i föreningen, tackades festkommittén och medlemmarna och årsmötet avslutades.

Stenstorps PRO-förening har haft årsmöte på Björktuna. Mötet började med att ordförande Inger Fredriksson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna. Föreningens kör Profilerna sjöng och Hans Köllner spelade dragspel. Efteråt hölls en tyst minut för bortgångna medlemmar under 2017. Sedan fortsatte Profilerna sjunga.

Därefter följde val av presidium. Till att leda mötet valdes Hans-Erik Lundkvist. Uppläsning av verksamhetsberättelse, ekonomi och kassarapport samt revisorernas berättelse. Allt var i sin ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Det serverades kaffe med semla och kaka. Sedan följde val av styrelse för år 2018. Till ny ordförande valdes Kerstin Johansson och Inger Fredriksson som avböjt omval tackades. Efter dragning av försålda lotterier och information om kommande aktiviteter i föreningen, tackades festkommittén och medlemmarna och årsmötet avslutades.