14 feb 2018 11:57

14 feb 2018 11:57

Lions bidrar till skolresa

FRÅN LÄSARNA

Lions club Skultorp har överlämnat ett bidrag på 3 000 kronor till Billingsdalsskolans årskurs 3 i Skultorp. Pengarna ska användas till en resa till Ekehagens forntidsby utanför Falköping. I samband med överlämnandet informerade Roland Gustafsson och Lars-Erik Bengtsson om Lions verksamhet till eleverna i skolan.

Lions club Skultorp har överlämnat ett bidrag på 3 000 kronor till Billingsdalsskolans årskurs 3 i Skultorp. Pengarna ska användas till en resa till Ekehagens forntidsby utanför Falköping. I samband med överlämnandet informerade Roland Gustafsson och Lars-Erik Bengtsson om Lions verksamhet till eleverna i skolan.