16 apr 2018 13:33

16 apr 2018 13:33

Årsmöte hos SRF

FRÅN LÄSARNA

Synskadades Riksförbund Skaraborg höll på söndagen sitt årsmöte på Kurorten Mösseberg Falköping. Falköpings politiker Ulf Eriksson var inbjuden och höll i ordförareklubban under mötet.

Föreningen har under 2017 arbetat för att synskadade ska uppleva frihet i vardagen, och själva ha makten över sitt liv.

Ett mål var att besöka hälften av kommunstyrelserna i Skaraborg med avsikt att förbättra deras kunskaper om synskadade personer. Denna aktivitet var svårare att genomföra än väntat. Kommunstyrelserna i flera kommuner var helt ointresserade av att ta emot informationen. Trots allt har vi besökt fem av 15 kommuner och har löfte att få besöka några till under 2018.

Styrelse för 2018 blev: Ordförande Anita Andersson, Moholm, Helena Melin, Lidköping, Maria Andersson, Skövde, Kristina Adolfsson, Eggby, Anders Götenstedt, Mariestad, Kjell Karlsson, Tibro, Claes-Göran Johansson, Vedum.

Efter mötet kunde de 75 deltagarna sätta sig att äta en god brunchbuffé.

Synskadades Riksförbund Skaraborg höll på söndagen sitt årsmöte på Kurorten Mösseberg Falköping. Falköpings politiker Ulf Eriksson var inbjuden och höll i ordförareklubban under mötet.

Föreningen har under 2017 arbetat för att synskadade ska uppleva frihet i vardagen, och själva ha makten över sitt liv.

Ett mål var att besöka hälften av kommunstyrelserna i Skaraborg med avsikt att förbättra deras kunskaper om synskadade personer. Denna aktivitet var svårare att genomföra än väntat. Kommunstyrelserna i flera kommuner var helt ointresserade av att ta emot informationen. Trots allt har vi besökt fem av 15 kommuner och har löfte att få besöka några till under 2018.

Styrelse för 2018 blev: Ordförande Anita Andersson, Moholm, Helena Melin, Lidköping, Maria Andersson, Skövde, Kristina Adolfsson, Eggby, Anders Götenstedt, Mariestad, Kjell Karlsson, Tibro, Claes-Göran Johansson, Vedum.

Efter mötet kunde de 75 deltagarna sätta sig att äta en god brunchbuffé.