16 apr 2018 13:16

16 apr 2018 13:16

Ny ordförande i SPF-distriktet

FRÅN LÄSARNA

I onsdags valdes Rune Kjernald, Skövde till ny distriktsordförande för SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet vid distriktsstämman i Pingstkyrkan i Falköping. Efter sju år som distriktsordförande lämnade Ruby Lindström, Tidaholm ifrån sig klubban.

SPF Seniorerna Falköping var värd för årsstämman och inledde det hela. Först upp i talarstolen var Roland Nilsson som bland annat hälsade ombuden välkommen till landets kotätaste kommun likaså till den kommun i landet som just nu har flest tranor på besök. Därefter presenterade kommundirektör Katarina Anderson kommunen med bilder och beskrivningar.

Därefter var det dags att öppna stämman som Ruby Lindström gjorde med ett erfaret klubbslag och hälsade de 97 ombuden och övriga deltagare välkomna till den 41:a distriktsstämman.

Som kulturinslag äntrade Hornborgabonden Niclas Fällström scenen, tillika landsbygdsutvecklare i Falköpings kommun. Sedan var det dags för Perra Ljungberg som med gitarr och munspel sjöng dikter av John Jönn Liedholm.

Mötet gick som planerat. Skaraborgsdistriktet är ett av de få i hela landet som redovisar en ökning av antalet medlemmar vilket noteras med glädje.

Till ny distriktsordförande valdes Rune Kjernald, Skövde. Som nya ledamöter valdes Sture Ljungquist, Skövde och Helena Billerdahl, Mariestad. P-O Damberg, Skara, Inger Wedholm, Igelstorp och Mona Gustafsson, Vara omvaldes på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Karl-Olof Fernow, Lidköping, Björn-Ole Owren, Hjo, Stig Carlsson, Skövde, Roland Gustafsson, Karlsborg och Ella Johansson, Mariestad. Som ny sammankallande i valberedningen valdes Ruby Lindström.

Ruby Lindström och Olle Wendt, Skövde avtackades. Lena Gustafsson, Göteborg hälsade från förbundsstyrelsen och tackade speciellt för Rubys konstruktiva förmåga att alltid ha förslag till lösningar när problem har dykt upp. Ruby Linström tackade samtliga för mycket gott samarbete genom åren.

Nyvalde ordföranden Rune Kjernald såg med glädje fram emot ett utvecklande fortsatt gott samarbete och lovade ombuden att den nya styrelsen skulle göra allt för att genomföra den verksamhetsplan som mötet antog.

På det konstituerande mötet utsåg styrelsen Karl-Olof Fernow, Lidköping till vice ordförande, Mona Gustafsson, Vara till sekreterare och Björn-Ole Owren, Hjo till kassör.

I onsdags valdes Rune Kjernald, Skövde till ny distriktsordförande för SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet vid distriktsstämman i Pingstkyrkan i Falköping. Efter sju år som distriktsordförande lämnade Ruby Lindström, Tidaholm ifrån sig klubban.

SPF Seniorerna Falköping var värd för årsstämman och inledde det hela. Först upp i talarstolen var Roland Nilsson som bland annat hälsade ombuden välkommen till landets kotätaste kommun likaså till den kommun i landet som just nu har flest tranor på besök. Därefter presenterade kommundirektör Katarina Anderson kommunen med bilder och beskrivningar.

Därefter var det dags att öppna stämman som Ruby Lindström gjorde med ett erfaret klubbslag och hälsade de 97 ombuden och övriga deltagare välkomna till den 41:a distriktsstämman.

Som kulturinslag äntrade Hornborgabonden Niclas Fällström scenen, tillika landsbygdsutvecklare i Falköpings kommun. Sedan var det dags för Perra Ljungberg som med gitarr och munspel sjöng dikter av John Jönn Liedholm.

Mötet gick som planerat. Skaraborgsdistriktet är ett av de få i hela landet som redovisar en ökning av antalet medlemmar vilket noteras med glädje.

Till ny distriktsordförande valdes Rune Kjernald, Skövde. Som nya ledamöter valdes Sture Ljungquist, Skövde och Helena Billerdahl, Mariestad. P-O Damberg, Skara, Inger Wedholm, Igelstorp och Mona Gustafsson, Vara omvaldes på två år. Kvarstående i styrelsen ytterligare ett år är Karl-Olof Fernow, Lidköping, Björn-Ole Owren, Hjo, Stig Carlsson, Skövde, Roland Gustafsson, Karlsborg och Ella Johansson, Mariestad. Som ny sammankallande i valberedningen valdes Ruby Lindström.

Ruby Lindström och Olle Wendt, Skövde avtackades. Lena Gustafsson, Göteborg hälsade från förbundsstyrelsen och tackade speciellt för Rubys konstruktiva förmåga att alltid ha förslag till lösningar när problem har dykt upp. Ruby Linström tackade samtliga för mycket gott samarbete genom åren.

Nyvalde ordföranden Rune Kjernald såg med glädje fram emot ett utvecklande fortsatt gott samarbete och lovade ombuden att den nya styrelsen skulle göra allt för att genomföra den verksamhetsplan som mötet antog.

På det konstituerande mötet utsåg styrelsen Karl-Olof Fernow, Lidköping till vice ordförande, Mona Gustafsson, Vara till sekreterare och Björn-Ole Owren, Hjo till kassör.