17 apr 2018 11:46

17 apr 2018 11:46

Föredrag om Klagstorps historia

FRÅN LÄSARNA

På Skövde släktforskarförenings månadsmöte i april föreläste Evelina Grönlund över Klagstorps egendoms historia. Grundarbetet påbörjade Evelina redan under gymnasietiden genom insamlande av fakta. Hennes arbete med Klagstorps historia kom även att omfatta föredrag, en utställning och en bok.

De äldsta noteringarna om gården Klagstorp är från 1390-talet, men byggnaderna vi ser idag är betydligt yngre. En rad ägare passerade förbi utan att avsätta några större spår fram till 1561, när riksrådet Hogenskild Bielke förvärvade egendomen. Riksrådet som var en av Sveriges mäktigaste personer, fick dock ett tragiskt slut, då han först hamnade i onåd och förlorade all egendom och slutligen miste även huvudet 1605. Släkterna Ribbing och Lilliehöök var ägare under nästan 200 år och det är under 1660-talet som huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende.

1856 påbörjas en ny och dynamisk era i och med att egendomen köps av Peder Dyrssen, som kommer från Danmark med många nya kunskaper om hur ett modernt jordbruk ska drivas. Han startade också den första lantbruksskolan, som 1912 togs över av Hushållningssällskapet. 1963 köpte Försvarsmakten egendomen och äger den än i dag.

Evelina illustrerade Klagstorps historia med unika bilder och teckningar, och man kan konstatera att visst kan gammal historia entusiasmera våra ungdomar.

På Skövde släktforskarförenings månadsmöte i april föreläste Evelina Grönlund över Klagstorps egendoms historia. Grundarbetet påbörjade Evelina redan under gymnasietiden genom insamlande av fakta. Hennes arbete med Klagstorps historia kom även att omfatta föredrag, en utställning och en bok.

De äldsta noteringarna om gården Klagstorp är från 1390-talet, men byggnaderna vi ser idag är betydligt yngre. En rad ägare passerade förbi utan att avsätta några större spår fram till 1561, när riksrådet Hogenskild Bielke förvärvade egendomen. Riksrådet som var en av Sveriges mäktigaste personer, fick dock ett tragiskt slut, då han först hamnade i onåd och förlorade all egendom och slutligen miste även huvudet 1605. Släkterna Ribbing och Lilliehöök var ägare under nästan 200 år och det är under 1660-talet som huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende.

1856 påbörjas en ny och dynamisk era i och med att egendomen köps av Peder Dyrssen, som kommer från Danmark med många nya kunskaper om hur ett modernt jordbruk ska drivas. Han startade också den första lantbruksskolan, som 1912 togs över av Hushållningssällskapet. 1963 köpte Försvarsmakten egendomen och äger den än i dag.

Evelina illustrerade Klagstorps historia med unika bilder och teckningar, och man kan konstatera att visst kan gammal historia entusiasmera våra ungdomar.