17 apr 2018 11:46

17 apr 2018 11:46

Funktionärsträff hos SPF Skövde

FRÅN LÄSARNA

SPF Seniorerna Skövde hade bjudit in alla funktionärer i föreningen till Skövde Golfklubb. Föreningen är en av de större i kommunen med över 1 000 medlemmar och antalet funktionärer är därefter. Föreningens ordförande, Birgitta Carlsson, välkomnade de samlade funktionärerna till denna årliga träff.

Det är ett imponerande frivilligt arbete som görs i föreningen för att driva verksamheten med alla medlemsmöten, studiecirklar, evenemang och aktiviteter. Bredden är imponerande med allt från naturvandringar, boule, litteraturcirklar, IT-café till klassisk musik, latin och vinprovningar. Det breda utbudet speglar den efterfrågan på bildning, fysisk aktivitet och social gemenskap som seniorerna gärna vill ägna sig åt. När man inser det arbete som bedrivs i SPF Seniorerna Skövde och förstår att arbetsinsatserna är liknande i alla andra föreningar, så förstår man också att den frivilliga föreningsverksamheten har enorm betydelse för hela samhället. Funktionärernas frivilliga insatser ska med all rätt uppmärksammas och uppskattas, vilket också är ett syfte med funktionärsträffen.

Avslutningsvis bjöds funktionärerna på lunch på Golfrestaurangen.

SPF Seniorerna Skövde hade bjudit in alla funktionärer i föreningen till Skövde Golfklubb. Föreningen är en av de större i kommunen med över 1 000 medlemmar och antalet funktionärer är därefter. Föreningens ordförande, Birgitta Carlsson, välkomnade de samlade funktionärerna till denna årliga träff.

Det är ett imponerande frivilligt arbete som görs i föreningen för att driva verksamheten med alla medlemsmöten, studiecirklar, evenemang och aktiviteter. Bredden är imponerande med allt från naturvandringar, boule, litteraturcirklar, IT-café till klassisk musik, latin och vinprovningar. Det breda utbudet speglar den efterfrågan på bildning, fysisk aktivitet och social gemenskap som seniorerna gärna vill ägna sig åt. När man inser det arbete som bedrivs i SPF Seniorerna Skövde och förstår att arbetsinsatserna är liknande i alla andra föreningar, så förstår man också att den frivilliga föreningsverksamheten har enorm betydelse för hela samhället. Funktionärernas frivilliga insatser ska med all rätt uppmärksammas och uppskattas, vilket också är ett syfte med funktionärsträffen.

Avslutningsvis bjöds funktionärerna på lunch på Golfrestaurangen.