17 apr 2018 11:45

17 apr 2018 11:45

Skaraborgs regementes kamratförening har haft årsmöte

FRÅN LÄSARNA

Skaraborgs regementes kamratförening samlades den 7 april på residenset i Mariestad för att genomföra årsmöte. Ett fyrtiotal medlemmar hade mött upp på det tidigare landshövdingebostället.

Före årsmötet genomförde guiden, Elisabeth Göthberg, en utmärkt visning av lokaliteterna samt gjorde en historisk återblick. Vilka fina traditioner vi har i dessa byggnader!

Föreningen som vårdar traditionerna för såväl Skaraborgs regemente som Västgöta regemente har idag mer än 700 medlemmar och ser sig själva, förutom att vara traditionsbevarare, som opinionsbildare i uppryckningen av det svenska försvarets förmåga.

Under mötesförhandlingarna beslutades bland annat om förändringar i föreningens stadgar. Den avgående styrelsen fick fortsatt förtroende och leds även kommande år av ordförande Lars Glad från Hjo. En nyhet som beslutades var att organisera en särskild kommitté för att öka antalet korta utflykter under året. Dessa utflykter är mycket uppskattade och kompletterar de längre resor som föreningen genomför till platser ute i Europa där regementena varit delaktiga i många historiska skeenden.

Att ett effektivt försvar av Sverige förutsätter en väl fungerande samverkan mellan civila och militära resurser, det vet vi alla. Därför hade överstelöjtnant Stefan Järkeborn bjudits in för att berätta om vad som pågår för att höja beredskapen. Stefan tjänstgör som planeringschef vid Militärregion Väst och är väl insatt i frågorna. Efter denna redovisning kunde vi känna igen oss. Det är i princip samma frågor som under kalla krigets dagar. Idag ser lösningarna kanske annorlunda ut men att vi arbetar åt rätt håll var alla övertygade om. Vi ser nu alla fram emot totalförsvarsövning 2020, en övning som inte bara fokuserar på den militära förmågan utan mer till hela samhällets samlade förmåga.

Skaraborgs regementes kamratförening samlades den 7 april på residenset i Mariestad för att genomföra årsmöte. Ett fyrtiotal medlemmar hade mött upp på det tidigare landshövdingebostället.

Före årsmötet genomförde guiden, Elisabeth Göthberg, en utmärkt visning av lokaliteterna samt gjorde en historisk återblick. Vilka fina traditioner vi har i dessa byggnader!

Föreningen som vårdar traditionerna för såväl Skaraborgs regemente som Västgöta regemente har idag mer än 700 medlemmar och ser sig själva, förutom att vara traditionsbevarare, som opinionsbildare i uppryckningen av det svenska försvarets förmåga.

Under mötesförhandlingarna beslutades bland annat om förändringar i föreningens stadgar. Den avgående styrelsen fick fortsatt förtroende och leds även kommande år av ordförande Lars Glad från Hjo. En nyhet som beslutades var att organisera en särskild kommitté för att öka antalet korta utflykter under året. Dessa utflykter är mycket uppskattade och kompletterar de längre resor som föreningen genomför till platser ute i Europa där regementena varit delaktiga i många historiska skeenden.

Att ett effektivt försvar av Sverige förutsätter en väl fungerande samverkan mellan civila och militära resurser, det vet vi alla. Därför hade överstelöjtnant Stefan Järkeborn bjudits in för att berätta om vad som pågår för att höja beredskapen. Stefan tjänstgör som planeringschef vid Militärregion Väst och är väl insatt i frågorna. Efter denna redovisning kunde vi känna igen oss. Det är i princip samma frågor som under kalla krigets dagar. Idag ser lösningarna kanske annorlunda ut men att vi arbetar åt rätt håll var alla övertygade om. Vi ser nu alla fram emot totalförsvarsövning 2020, en övning som inte bara fokuserar på den militära förmågan utan mer till hela samhällets samlade förmåga.