11 jun 2018 11:50

11 jun 2018 11:50

Lions stödjer skola i Tallinn

FRÅN LÄSARNA

Lions Club Skövde/Ryd har tagit på sig ett längre projekt i Tallinn. Projektet berör en skola som heter Tondi och är för elever med särskilda behov. Flera av eleverna är dessutom föräldralösa och bor på skolan. Medlemmar i Skövde/Ryds Lions Club brukar därför åka dit för att årligen lämna över de 10 000 kronor klubben skänker. Genom besöket får man också en inblick i vart pengarna går. Den första donationen gick till vävstolar som nu används för tillverkning av dukar och mattor som sedan säljs.

Lions Club Skövde/Ryd har tagit på sig ett längre projekt i Tallinn. Projektet berör en skola som heter Tondi och är för elever med särskilda behov. Flera av eleverna är dessutom föräldralösa och bor på skolan. Medlemmar i Skövde/Ryds Lions Club brukar därför åka dit för att årligen lämna över de 10 000 kronor klubben skänker. Genom besöket får man också en inblick i vart pengarna går. Den första donationen gick till vävstolar som nu används för tillverkning av dukar och mattor som sedan säljs.