12 jun 2018 11:43

12 jun 2018 11:43

SPF Skövde skådade fåglar

FRÅN LÄSARNA

Det var en sinnenas upplevelser i sommarkvällen när en grupp från SPF Seniorerna Skövde gav sig ut för att lyssna på sommarkvällens ljud. Främst var intresset riktat till att lyssna på den exotiska föreställning som flera nattsjungande fåglar ger oss under vackra kvällar och nätter.

I den tidiga ljusa kvällen visade tornseglare, ladu- och backsvalor upp konsten att flyga och fånga insekter i luften. Vi var vid en damm där insekterna frodades och även sjöfåglar som svarthakedopping, rörhöna, knipor och skrattmåsar trivdes.

Allteftersom solen sjönk trädde sångarna fram, trädgårdssångaren ”pladdersjöng”, svarthättan flöjtade, koltrast och taltrast stämde i och en flock steglitser flög kvittrande över oss. Och så sjunger plötsligt kärrsångaren med sin omväxlande ihållande sång!

Nu börjar solen gå ner, stararna flyger förbi på väg till sina sovplatser och gräshoppsångaren börjar trevande att testa rösten. Denna fågel som har kommit ända från Afrika för att ge oss sin föreställning. Snart är dess ihållande gräshoppsliknande sång i full gång. I de intilliggande buskarna startar en annan sångare, näktergalen, denna sägenomspunna fågel med sina drillar och visslingar.

Våra andra sinnen registrerade också upplevelser i kvällningen, räven som gav sig ut på jakt, den ensamma tranan på åkern och den bruna kärrhöken som uppvaktades av en tofsvipa och rådjuret som skällde borta i skogskanten. Solen har gått ner, kvällen är ännu ljus men värmen försvann med solen.

SPF-pensionärerna drar sig hemåt, tacksamma över den nordiskt exotiska upplevelsen som guiden Peter Spetz hade lett dem till.

Det var en sinnenas upplevelser i sommarkvällen när en grupp från SPF Seniorerna Skövde gav sig ut för att lyssna på sommarkvällens ljud. Främst var intresset riktat till att lyssna på den exotiska föreställning som flera nattsjungande fåglar ger oss under vackra kvällar och nätter.

I den tidiga ljusa kvällen visade tornseglare, ladu- och backsvalor upp konsten att flyga och fånga insekter i luften. Vi var vid en damm där insekterna frodades och även sjöfåglar som svarthakedopping, rörhöna, knipor och skrattmåsar trivdes.

Allteftersom solen sjönk trädde sångarna fram, trädgårdssångaren ”pladdersjöng”, svarthättan flöjtade, koltrast och taltrast stämde i och en flock steglitser flög kvittrande över oss. Och så sjunger plötsligt kärrsångaren med sin omväxlande ihållande sång!

Nu börjar solen gå ner, stararna flyger förbi på väg till sina sovplatser och gräshoppsångaren börjar trevande att testa rösten. Denna fågel som har kommit ända från Afrika för att ge oss sin föreställning. Snart är dess ihållande gräshoppsliknande sång i full gång. I de intilliggande buskarna startar en annan sångare, näktergalen, denna sägenomspunna fågel med sina drillar och visslingar.

Våra andra sinnen registrerade också upplevelser i kvällningen, räven som gav sig ut på jakt, den ensamma tranan på åkern och den bruna kärrhöken som uppvaktades av en tofsvipa och rådjuret som skällde borta i skogskanten. Solen har gått ner, kvällen är ännu ljus men värmen försvann med solen.

SPF-pensionärerna drar sig hemåt, tacksamma över den nordiskt exotiska upplevelsen som guiden Peter Spetz hade lett dem till.