28 maj 2016 06:00

16 jul 2016 08:03

Aktuell ställning i fiskeligan

Vikt, kg, Fångstplats, Namn

1. Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

2. Abborre 0,770 (ny) G. Kanal- Rebecca Luth, Karlsborg

3. Gös 4,440 (ny) Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 (ny) Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

12. Regnbåge 2,000 (ny) Bergsjön Daniel Lungberg, Undenäs

Öppen klass:

13. - - -

Vikt, kg, Fångstplats, Namn

1. Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

2. Abborre 0,770 (ny) G. Kanal- Rebecca Luth, Karlsborg

3. Gös 4,440 (ny) Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 (ny) Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

12. Regnbåge 2,000 (ny) Bergsjön Daniel Lungberg, Undenäs

Öppen klass:

13. - - -