03 sep 2016 06:00

03 sep 2016 06:00

Aktuell ställning

Vikt/kg; Fångstplats; Namn

1. Gädda 12,300; Vänern; Richard Brage, Skövde

2. Abborre 1,776; Simsjön; Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös 6,650; Bottensjön; Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax 9,140; Vättern; Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring 4,495; Vättern; Team Bertan, Tibro

6. Röding 3,100; Vättern; Team Bertan, Tibro

7. Färna 0,600; Tidan; Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen 1,580; Örlen; Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv 0,190; Sjötorpdsjön; Christer Bratt, Skövde

9. Sarv 0,190; Vänern; Johan Bratt, Skövde

10. Mört 0,294; Kullbergsån; Arthur Havsmon, Undenäs

11. Sutare 1,725; Aspösjön; Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge 5,000; Vänern; Per Carlsson, Mariestad

Öppen klass:

13. Tonfisk 50,000(ny); Adriatiska havet; Fredrik Engqvist, Skövde

13. Tonfisk 35,000(ny); Adriatiska havet; Erik Österplan, Tibro

13. Tonfisk 35,000(ny); Adriatiska havet; Rasmus Bergman, Jönköping

 

 

Vikt/kg; Fångstplats; Namn

1. Gädda 12,300; Vänern; Richard Brage, Skövde

2. Abborre 1,776; Simsjön; Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös 6,650; Bottensjön; Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax 9,140; Vättern; Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring 4,495; Vättern; Team Bertan, Tibro

6. Röding 3,100; Vättern; Team Bertan, Tibro

7. Färna 0,600; Tidan; Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen 1,580; Örlen; Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv 0,190; Sjötorpdsjön; Christer Bratt, Skövde

9. Sarv 0,190; Vänern; Johan Bratt, Skövde

10. Mört 0,294; Kullbergsån; Arthur Havsmon, Undenäs

11. Sutare 1,725; Aspösjön; Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge 5,000; Vänern; Per Carlsson, Mariestad

Öppen klass:

13. Tonfisk 50,000(ny); Adriatiska havet; Fredrik Engqvist, Skövde

13. Tonfisk 35,000(ny); Adriatiska havet; Erik Österplan, Tibro

13. Tonfisk 35,000(ny); Adriatiska havet; Rasmus Bergman, Jönköping