10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

Aktuell ställning

Vikt/kg; Fångstplats; Namn

1. Gädda; 12,300; Vänern; Richard Brage, Skövde

2. Abborre; 1,776; Simsjön; Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös; 6,650; Bottensjön; Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax; 9,140; Vättern; Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring; 4,495; Vättern; Team Bertan, Tibro

6. Röding; 3,100; Vättern; Team Bertan, Tibro

7. Färna; 0,600; Tidan; Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen; 1,580; Örlen; Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv; 0,190; Sjötorpsjön; Christer Bratt, Skövde

9. Sarv; 0,190; Vänern; Johan Bratt, Skövde

10. Mört; 0,294; Kullbergsån; Arthur Havsmon, Undenäs

11. Sutare; 1,725; Aspösjön; Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge; 5,000; Vänern; Per Carlsson, Mariestad

12. Regnbåge; 1,000(ny); N. Laxagölen; Leo Andersson, Stöpen

Öppen klass:

13. Torsk; 14,000(ny); Vareyö; Maria Österplan, Tibro

13. Hälleflundra; 81,000(ny); Havösund; Fredrik Schmiterlöw, Jönköping

 

Vikt/kg; Fångstplats; Namn

1. Gädda; 12,300; Vänern; Richard Brage, Skövde

2. Abborre; 1,776; Simsjön; Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös; 6,650; Bottensjön; Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax; 9,140; Vättern; Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring; 4,495; Vättern; Team Bertan, Tibro

6. Röding; 3,100; Vättern; Team Bertan, Tibro

7. Färna; 0,600; Tidan; Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen; 1,580; Örlen; Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv; 0,190; Sjötorpsjön; Christer Bratt, Skövde

9. Sarv; 0,190; Vänern; Johan Bratt, Skövde

10. Mört; 0,294; Kullbergsån; Arthur Havsmon, Undenäs

11. Sutare; 1,725; Aspösjön; Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge; 5,000; Vänern; Per Carlsson, Mariestad

12. Regnbåge; 1,000(ny); N. Laxagölen; Leo Andersson, Stöpen

Öppen klass:

13. Torsk; 14,000(ny); Vareyö; Maria Österplan, Tibro

13. Hälleflundra; 81,000(ny); Havösund; Fredrik Schmiterlöw, Jönköping