24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Aktuell ställning

Vikt/kg Fångstplats Namn

1. Gädda 12,720(ny) Vänern Robin Beijer, Lerdala

2. Abborre 1,776 Simsjön Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös 6,650 Bottensjön Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax 9,140 Vättern Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring4,495 Vättern Team Bertan, Tibro

5. Insjööring3,000(ny) Simsjön Julia Nykvist, Göteborg

6. Röding 3,100 Vättern Team Bertan, Tibro

7. Färna 0,600 Tidan Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen 1,580 Örlen Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv 0,190 Sjötorpsjön Christer Bratt, Skövde

9. Sarv 0,190 Vänern Johan Bratt, Skövde

10. Mört 0,301(ny) Bottensjön Mikael Karlsson, Hjo

11. Sutare 1,725 Aspösjön Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge5,000 Vänern Per Carlsson, Mariestad

Öppen klass:

13. Harr 1,000(ny) Sömåa Bo Sjöberg, Karlsborg

.

 

Vikt/kg Fångstplats Namn

1. Gädda 12,720(ny) Vänern Robin Beijer, Lerdala

2. Abborre 1,776 Simsjön Milos Markerius, Stenstorp

3. Gös 6,650 Bottensjön Dennis Henryson, Töreboda

4. Lax 9,140 Vättern Gustav Österplan, Skövde

5. Insjööring4,495 Vättern Team Bertan, Tibro

5. Insjööring3,000(ny) Simsjön Julia Nykvist, Göteborg

6. Röding 3,100 Vättern Team Bertan, Tibro

7. Färna 0,600 Tidan Robert Magnusson, Moholm

8. Braxen 1,580 Örlen Ida Ohlin, Tibro

9. Sarv 0,190 Sjötorpsjön Christer Bratt, Skövde

9. Sarv 0,190 Vänern Johan Bratt, Skövde

10. Mört 0,301(ny) Bottensjön Mikael Karlsson, Hjo

11. Sutare 1,725 Aspösjön Håkan Rudahl, Skövde

12. Regnbåge5,000 Vänern Per Carlsson, Mariestad

Öppen klass:

13. Harr 1,000(ny) Sömåa Bo Sjöberg, Karlsborg

.