14 jan 2014 16:49

23 jan 2015 15:37

Exchange finans stänger sina kontor

Stängt. Finansinspektionen återkallar Exchange finans tillstånd att driva finansieringsrörelse och kontoren är nu stängda.
I Skövde finns sju anställda inom företaget.

Finansinspektionen, FI, återkallade på tisdagen kreditmarknadsbolaget Exchange finans tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll, och har särskilt brustit i att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempel på sådana åtgärder är kundkännedom samt att granska transaktioner.

Enligt FI skulle företaget omgående upphöra med all verksamhet, och kontoren stängde under tisdagen.

Personalen på Skövdekontoret, som består av fyra heltider och tre deltider, får inte uttala sig i frågan och vd Bo Korposoff har inte gått att nå för en kommentar.

Till TT säger han att man sannolikt kommer att överklaga.

– Vi är djupt förvånade över Finansinspektionens beslut. Att vi systematiskt skulle ha använts för penningtvätt skulle jag vilja påstå är omöjligt med de interna regelverk och styrsystem som vi har.

Nu ska företaget analysera beslutet och under tisdagen träffade man Finansinspektionen.

– Jag tar det för sannolikt att vi kommer att överklaga. Men vi får se vad mötet ger vid handen, säger han.

FI har tidigare ingripit mot Exchange finans. 2007 fick företaget en varning och ålades att betala en straffavgift på 500 000 kronor bland annat till följd av brister inom penningtvättsområdet. Eftersom företaget sedan dess har brutit mot en rad centrala bestämmelser och har misslyckats med att komma till rätta med tidigare konstaterade brister, har FI beslutat att återkalla tillståndet.

– Vi vill ogärna dra tillstånd för företag eftersom det skapar en oro bland företagets kunder men också bland de anställda. Men vi kommer aldrig tveka att göra det när vi anser att det behövs, säger FI:s generaldirektör Martin Andersson till TT.

Företaget har också andra tjänster såsom sparkonton och utlåning. Även dessa tjänster ska upphöra. Sparkontona omfattas av insättningsgarantin.