15 feb 2014 05:00

23 jan 2015 15:38

Nätverk är nyckeln

Nätverka. Ett ord som används så flitigt att det är smått utmattande. Men relationer är viktigt i affärer och bra nätverk är en nyckel.

Att få kontakt med potentiella kunder eller leverantörer genom nätverkande är förstås vanligt. Men det finns fler goda exempel. Tjänsteföretag börjar ta in affärer där man anlitar andra företag i sitt nätverk som underleverantörer. Snarlikt den klassiska industrilogiken, men med nyansskillnaden att det egna nätverket blir verktyget för att kunna ta större uppdrag.

Nu ser vi samma sak hända inom industrin. Genom Näringslivsforums industrigrupp pågår ett samarbete mellan några tillverkande företag i Skövde som träffas regelbundet och pratar affärer. Det kan vara att kunna offerera på jobb som är större än den egna kapaciteten, men som man klarar om man tar hjälp av en branschkollega. Eller att använda sina kontakter för att öppna upp för en affär för en kollega, låt mig ge ett exempel. Företag A är på besök hos en av sina kunder och ser att de också har behov av produkter som Företag B från Skövde kan leverera. Genom den egna affärsrelationen kan man hjälpa det andra Skövdeföretaget att få möjlighet att offerera, och vice versa.

Här blir nätverk något konkret som skapar intäkter. En annan variant hittar vi i handeln. Skövdes handelsområden är konkurrenter men gör i Shoppinghelgerna en gemensam aktivitet. Fler shoppingsugna kommer till Skövde istället för att göra sina inköp utanför Skaraborg. Alla blir vinnare och nyckeln för att det ska komma till stånd finns i att man delar nätverk.

Har du några konkurrenter/kollegor som du kan vara med och gynna? Ditt företag kan kanske klara större jobb tillsammans med en kollega? Eller kan du vara dörröppnare åt en kollega hos en av dina kunder? När nätverk kläs i ord och exempel blir det tydligt vad de kan skapa. Utgångspunkten är att bygga förtroendefulla relationer. Så fortsätt utvidga och dra nytta av ditt nätverk, men dela även med dig. Då gynnas alla och det blir mer business till Skövdeföretag.

  • David Seiving