16 feb 2014 11:00

23 jan 2015 15:38

Nyttiga nätverk på handelskammaren

Nätverkar. Behov av att möta andra i samma situation och ett bra sätt att få med sig tips och idéer till företaget.
Det lyfter Peter Labecker, Henric Reimer och Fredrik Hellman fram som positiva effekter av att delta i Västsvenska handelskammarens vd-nätverk.

När SLA besöker Västsvenska handelskammaren i Skövde och vd-nätverket, sitter medlemmarna utspridda i grupper för att jobba med en uppgift.

De har fått information om ett fiktivt företag som har gått bra men som nu är på nedgång. Uppgiften är att försöka rädda företaget och föreslå vad man hade kunnat göra annorlunda.

Har alltid nytta av nätverk

Vd-gruppen består av 13 företagsledare i Skaraborg vars företag är medlemmar i Västsvenska handelskammaren. De träffas fem, sex gånger per år och styr själva sina programpunkter.

Peter Labecker, Henric Reimer och Fredrik Hellman jobbar tillsammans vid just det här tillfället. Peter har varit med i nätverket i ett par år medan Henric och Fredrik är nya i gänget.

– Det finns ett behov av att nätverka och att träffa andra i samma situation. Nätverk har man alltid nytta av, säger Fredrik som är vd för NKG produktion i Tibro och Scandinavian kitchen i Tärnsjö nära Sala som båda producerar till köksföretag. Totalt har företagen cirka 75 anställda.

Flytt till Skaraborg

Henric har företaget Reimer IT i Alingsås med tre anställda och han har nyligen flyttat till Lidköping.

– Jag vill skapa nya kontakter och bygga nätverk. På det här sättet kommer man också loss från vardagen och får ny inspiration.

Peter jobbade tidigare på ABB och hade i det stora företaget naturliga nätverk och kontakter. Men det blev annorlunda efter flytten till Skaraborg. Nu är han vd för verkstadsföretagen Titech system i Tidaholm och Arion i Hjo med totalt 70 anställda.

Tar upp problem

– Här kände jag ingen och hade behov av att lära känna nya människor. Här finns många bra nätverk, säger han och syftar på övriga grupper på handelskammaren.

– Jag är ju också här för företagens skull, och här kan jag exempelvis hitta både kunder och leverantörer.

Både Fredrik och Henric håller med om det.

– Här kan man få tips och råd när det gäller företaget. Bland annat har vi diskuterat HR-frågor, säger Fredrik.

– Om man tar upp något problem så vet man att det stannar här i gruppen. Det här nätverket blir helt enkelt vad man gör det till, säger Peter.

Tar aldrig slut

Västsvenska handelskammaren består av fyra delregioner och ett av kontoren finns i Skövde. Totalt samlar man 1 300 chefer och ledare i Västsverige och i Skövde träffas 120 personer på ledande befattningar från medlemsföretag för att nätverka i sju olika grupperingar beroende på vilken befattning eller utmaning man har.

– Man kan säga att det är managementutbildning och individutveckling för personer som har ledande positioner, säger Bjarne Pettersson, regionchef.

De flesta fortsätter att träffas i sin grupp år efter år, men välkomnar naturligtvis nya medlemmar. Nätverken har också fyra gemensamma träffar per år.

– Ämnen att diskutera tar aldrig slut. Det kommer nytt folk till grupperna, det kommer nya lagar, företagen står inför nya utmaningar exempelvis när det gäller konjunktursvängningar, med mycket mera.