22 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Det handlar om företagen och företagsamhet

I år firar Sverige 150 år av näringsfrihet. Dåvarande finansminister Johan August Gripenstedt drev år 1864 igenom den näringslivsreform som kom att öppna upp för den fria etableringsrätten. Det blev nu möjligt att öppna ett skomakeri utan att vara medlem i skomakarskrået. Det blev möjligt att på eget initiativ handla med entreprenörer oavsett om de befann sig på landsort, i stad eller i utlandet.

Idag tar vi i många fall näringsfriheten för given men, tänk att, det fanns en tid när detta inte var möjligt. En tid när yrke och privilegier gick i arv. Dramatiseringen Fröken Frimans krig, som sändes på SVT under julhelgen, uppmärksammade i allra högsta grad att den fria etableringsrätten inte kan tas förgiven och samtidigt hur viktig den är att värna även i vår tid.

Näringslivsreformen blev startskottet på en mycket snabb tillväxt. Sverige gick från ett mycket fattigt land till en framgångsrik exportnation med många tekniska innovationer. Med det kom med all säkert insikten att företag, i regel, startas och drivs av företagsamma individer som därmed också bidrar till den tillväxt som när välfärden i ett samhälle.

Näringsfriheten har dock alltid varit omstridd, vi ser det idag i diskussioner om välfärdsföretagens vara eller icke vara eller i nationers försök att, precis som på 1800-talet, hindra internationell handel genom begränsade frihandelsavtal.

Ibland kan det vara bra att påminnas av historien och det strävsamma slit som ligger bakom det välstånd vi har idag. Lika viktigt är det att blicka framåt och ha hög tilltro till positiv utveckling där företag, företagande och företagsamma individer fortsatt, genom tillväxt, lägger grund för och bidrar till utveckling av den viktiga välfärd som håller ihop vårt samhälle.

Företagen, företagande och företagsamhet är våra viktigaste kompisar. Vill du träffa några av dem tipsar jag om Arena Skövde den 14-15 mars och årets mässa för Ung Företagsamhet i Skaraborg eller projektet Praktikbanken MEGA den 20 mars även det på Arena Skövde.

Det handlar om företagen, företagande och företagsamhet – det handlar om oss!

  • Leila Khammari