01 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

En ny bransch på mindre än 10 år

I Skövde, Skaraborg, Västra Götaland och Sverige har det på mindre än 10 år vuxit upp en ny bransch som kontinuerligt anställer unga medarbetare. Branschen exporterar till hela världen och skapar allt större värden här hemma i Sverige. Till skillnad från många andra unga branscher bygger den inte enbart på förhoppningar utan på betalande kunder som gör att företagen kan gå med vinst. Samlat har branschen mer än 1 000 000 000 (en miljard) kunder som använder dess produkter minst en timme varje dag. Medelkunden är 36 år och åldern hos tillkommande kunder ökar snittet. För ett av de svenska företagen står en börsintroduktion för dörren och då värderas bolaget till ofattbara 50 miljarder kronor.

Skövde har tack vare en försigkommen högskola, duktiga entreprenörer och vår företagsinkubator lyckats komma fram som landets 4:e största ort gällande sysselsatta i företag i denna bransch. Om vi dessutom räknar in antalet studenter, forskare och lärare har vi troligtvis Sveriges största miljö inom branschen.

I Skövde finns företag som tar hem miljonordrar från internationella företag och företag som bara genom att sprida en idé på internet får nästan lika många tittare på You tube som Volvo får med sin mångmiljonsatsning på Zlatan.

Att branschen och dess kunder genom sina allt högre krav på innehåll, realism och interaktion skapar en teknikutveckling som gör att avancerad teknik sedan kan möjliggöras i helt andra branscher är bara en företags- och samhällsnyttig ”bieffekt”.

Branschen jag skriver om är dataspelsbranschen.

Jag upplever att branschen trots dessa framgångar inte tas på allvar, att den alltid måste försvaras.

Hur kommer detta sig undrar jag?

Jag har absolut inget tydligt svar, men det kanske beror på en allmän uppfattning om att dessa (spelens?) innehåll inte speglar verkligenhet. Visst, en stor del av nyttan för kunden är underhållning och förströelse vilket även gäller för stora delar av musik, film, litteratur och turism också.

Jag tycker det är dags att ta dataspelsbranschen på allvar. Vad kan vara mer rätt än en bransch som skapar glädje hos sina kunder, anställer yngre människor, säljer utomlands och skapar inkomster och skatter till Sverige.