15 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Ungdomar idag, beslutsfattare i morgon

I går höll Näringslivsforum årsmöte och stängde formellt böckerna för 2013. Men istället för att skryta med utvecklingen i föreningen ska jag dela några tankar om ungdomar.

Direkt efter årsmötet inledde Ung Företagsamhet Skaraborg nämligen årets UF-mässa. Detta var ingen slump. Att placera årsmötet i anslutning till UF-mässan var en mycket medveten signal om att näringslivet tycker att UF-företagande på gymnasiet är viktigt. Ungdomar idag, beslutsfattare imorgon.

Forskning visar att UF-företagande är en metod som ger ungdomarna en kickstart för en framtida karriär. De startar i större utsträckning företag - som i sin tur anställer fler, har högre omsättning och längre livslängd än elever som inte har drivit UF-företag. På samma sätt visar forskning att UF-företagare får högre medelinkomst och blir chefer i större utsträckning.

Allting talar alltså för att skolan bör prioritera upp UF-företagande. För få Skövdeelever driver nämligen UF-företag. Cirka 13 procent av eleverna jämfört med 21 procent nationellt. Med bakgrund i forskningen ovan borde förhållandet vara det omvända om vi vill att Skövde över tid ska utvecklas starkare än Sverige i stort.

Som företrädare för näringslivet i Skövde vill jag slå ett tydligt slag för att stadens gymnasieskolor prioriterar UF och det måste börja på ledningsnivå. Ett rimligt mål på några års sikt bör kunna vara att till exempel 30 procent av eleverna driver UF-företag under sin gymnasietid.

Samtidigt vet jag att flera aktiviteter i rätt riktning pågår. Ett exempel är den samverkan vi från näringslivet har inlett med skolan sedan ett par år. Ett annat är projektet Framtidspanelen som Näringslivsforum nyligen startade med finansiering från regionen. I projektet genomförs ett antal paneler där vi istället för att prata om ungdomar pratar med dem. Temat är entreprenörskap och syftet att skapa en bättre förståelse för hur alla inblandade aktörer i Skövderegionen kan lyfta sig ett snäpp. Senare i mars håller Skövde Kommun sin årliga Visionsdag som denna gång fokuserar på ungdomar.

Sammanfattningsvis. Mycket går i rätt riktning men mycket återstår att göra. För det är ju så att ungdomar idag är beslutsfattare imorgon.

  • David Seiving