12 apr 2014 04:00

23 jan 2015 15:41

Skaraborg vinnare i infrastrukturplan

De senaste veckorna har de positiva beskeden för Skaraborg duggat tätt. Både E20 och Västra Stambanan tillförs resurser. Det är värt att hurra för!

Diskussion och påtryckningar om att E20 ska byggas ut har förts länge. Nu har regeringen aviserat att de fem delsträckor som inte har funnits med i den nationella planeringen byggs ut till 2+2-väg. Äntligen!

Men är E20 så viktig för Skaraborg? Ja, den är faktiskt det. De två största anledningarna stavas investeringar och transporter. God infrastruktur har ett starkt samband med nyetableringar och tillväxt i befintligt näringsliv. Liksom att persontrafiken gynnas och arbetskraften blir mer rörlig. Angående transporter har ökad säkerhet och kortare transporttider stor påverkan. Skaraborg har många tillverkande företag som ställer stora krav på transport. E20 är också en viktig pulsåder för det gods som skeppas via Göteborgs hamn.

Framgångsreceptet är enighet. Skaraborgs kommuner har lagt partifärg åt sidan och enats, regionen har efter en period av vacklande stått rakryggad och näringslivet har talat med en röst. Det bådar gott för samarbete i andra frågor framöver. Bra jobbat alla som har bidragit och ett extra tack till Skövdes kommunstyrelseordförande Katarina Jonsson som har spelat en central roll för att komma i hamn.

Men miljön då? Teknikutvecklingen i fordonsindustrin sker i rasande takt idag. När E20 väl är färdigutbyggd tror jag inte att utsläppsnivåerna på vägarna kommer att ligga långt efter järnvägarna. Och på tal om det. Även västra stambanan rustas upp i infrastrukturplanen. Satsningar på fler omkörningsmöjligheter är goda nyheter för Skövde. Vad vägen är för tillverkningsindustrin är järnvägen för tjänstesektorn. Väl fungerande järnvägsförbindelser är A och O för affärerna.

Här förtjänar en annan av Skövdes politiker en ryggdunk, Leif Walterum leder västra stambanegruppen bestående av kommunerna längs med stambanan. Även här har man lyckats nå enighet i hur olika sträckor ska prioriteras. Redan nu pågår också arbete för att på sikt kunna få ett tredje spår hela vägen, en central framtidsfråga för Skövde.

Summa summarum. Konjunkturläget i världen är osäkert men vi kan glädjas åt långsiktigt viktiga besked för Skaraborg. Att fira framgångar är lika viktigt som att påtala utvecklingsområden.

  • David Seiving