12 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Foto: Julia Engelbrektsson / Anna Warner

Svenssons kravmjölk blir till ostar

I de olika kylrummen ligger ostar på lagring. Det är ostar av brietyp, salladsostar och hårdostar vars ytskikt skiftar i färg beroende på mängden mögel.
Mjölken till ostarna kommer från gårdens kor som bara äter gräs och örter.

Produktionen på gården Löpareskogen är Kravmärkt och Per-Inge och Lotta Svensson har en klar och tydlig inriktning i verksamheten.

Gräs och örter

– Vi vill tillverka livsmedel på ett etiskt sätt, som är bra både för människor, djur och natur. Visst, något annat blir lidande och det är vår ekonomi, säger Per-Inge med ett snett leende.

– Korna är lågavkastande.

Han berättar att deras kor endast äter gräs och örter. Det mesta odlas på den egna gården men åkerarealen är något för liten så en del gräs köps in från grannar.

– När korna bara äter gräs så får mjölken rätt omega 3-sammansättning. Att kor ska äta spannmål och importerad soja och majs anser jag är fel.

Lagras i kylrum

Löpareskogen ligger i Hjo kommun strax utanför Korsberga. Per-Inge och Lotta har 45 mjölkkor plus rekrytering samt ett relativt nybyggt gårdsmejeri.

De startade sin mejeriverksamhet för ett år sedan och samarbetar i dag med drygt tio återförsäljare. Per-Inge tycker att utvecklingen går lite för långsamt och han önskar att de kunde lägga mer tid på marknadsföring och kundkontakter.

All mjölk till osten forslas pinfärsk över gårdsplanen från ladugården till mejeriet, och ostarna lagras sedan i olika kylrum som har olika temperaturer.

– Vitmögelostarna är en vecka gamla, och de ska ligga i knappt två. De är av brietyp och heter Brita. Sedan har vi Breta som i grunden är samma ost. Men vi förpackar den direkt och då blir det en salladsost.

Per-Inge berättar vidare om hårdostarna Xantia och Rakel, som är en racletteost, och hur de borstas för att få en fin yta innan de förpackas.

Flyttade till Hjo

Per-Inge och Lotta flyttade från Sala till Löpareskogen 2004. I Sala drev de ett mejeri under fem år och de arrenderade mark och hus. När ägarförhållandena förändrades fick de inte stanna kvar och de hittade Löpareskogen, ett befintligt mjölkföretag med knappt 100 kor, som var till salu.

Paret satsade på Kravmärkning och började leverera till Arla, vilket de fortfarande gör. Det tog tid att få ekonomin att tillåta ett gårdsmejeri, men åtta år efter flytten stod det klart.

– Nu vill vi komma i gång ordentligt. Våra ostar säljs bland annat hos Falbygdens ost, som ju är ett stort besöksmål. Det var de som tog kontakt med oss, och då kände jag mig stolt.