10 maj 2014 05:00

23 jan 2015 15:43

Vägen mot ett bättre klimat

Inlandsisarna smälter, vädret blir mer oregelbundet och jordens medeltemperatur stiger. Larmrapporterna om klimatet haglar tätt och stora åtgärder med ändrade beteenden och teknikutveckling behöver vidtas globalt. Allt detta förtjänar en egen kolumn, men det blir inte idag.

I dag tänkte jag nämligen resonera om en annan klimatfråga, den om företagsklimatet. För en stad med Skövdes ambitioner är ett företagsklimat i toppklass en självklarhet. Skövdes växande befolkning behöver jobb och jobb skapas i företagen. Ett bra företagsklimat har direkt påverkan på investeringar, etableringar och andra satsningar.

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv årets undersökning av svenska kommuners företagsklimat. Skövde ligger på 55:e plats, en marginell försämring från förra årets plats 54. Fallet i rankingen har planat ut men det gäller att vi inte parkerar i division ett utan strävar mot elitserien. Skövde kan bättre.

Att företagsklimatet behöver stärkas är näringslivet och kommunen eniga om. Målet som kommunen har antagit är att Skövde ska vara bland de 30 bästa kommunerna. Helt i rätt riktning och näringslivet krokar gärna arm.

Skrapar man på ytan i undersökningen utkristalliseras några angelägna förbättringsområden. Kommunala tjänstemäns attityd till företagande är ett exempel, tillämpning av lagar och regler ett annat.

Att de synpunkter som flera företag framför om till exempel plan- och bygglovsärenden för både bostäder och kommersiella fastigheter agerar sänke är en näraliggande tolkning. Näringslivet efterlyser god dialog, goda förutsättningar för attraktiv boendeproduktion på kort och lång sikt samt tydliga spelregler. Alla synpunkter är uppe på bordet och vi hoppas på en positiv trend.

Nu gäller det att jobba aktivt för ett stärkt företagsklimat. Näringslivet och kommunen är överens om att jobba fram en gemensam handlingsplan med konkreta aktiviteter. Vi har alla möjligheter, nu gäller det att göra verkstad.

  • David Seiving