17 maj 2014 06:00

23 jan 2015 15:44

Vad gör Skaraborg framgångsrikt?

Vid 1900-talets början bodde knappt 30 procent av Sveriges befolkning inom tätbebyggt område, på 1970-talet hade den siffran ökat till nära 80 procent.
I dag bor över hälften av världens befolkning i städer – att jämföra med Sverige, som kommit att bli ett av Europas mest urbaniserade länder, med 85 procent av befolkningen i städer. En procentsats som dessutom ökar.

Jag lyssnade nyligen på Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Hon redogjorde, med en mängd fakta, för kommunernas utmaningar. Både för de kommuner dit många flyttar och de utmaningar som de kommuner som många flyttar ifrån kämpar med. Sverige har 290 kommuner och med den höga andel av befolkningen som bor i städer är det lätt att förstå den omställning många kommuner står mitt i.

Det är rätt paradoxalt att den teknik som gjort det möjligt för oss att vara var som helst för att kommunicera och arbeta fått följden av att vi behöver platsen mer än någonsin. En annan konsekvens detta medför är att det inte längre är det enskilda landet som skapar ekonomiska värden utan storstadsregionerna. Till exempel kommer 80 procent av världens patent från uppfinnare som bor i 20 av världens största städer. Det är i städerna det sker - urbaniseringen driver tillväxt, och tillväxt kräver teknik, talang och tolerans.

Vi talar allt mer om storstadsregionen som platsen där det händer. Vad kännetecknar då en framgångsrik region? I en framgångsrik region finns variationen mellan varor och tjänster, god offentlig service och en estetsikt tilltalande och vacker omgivning. Framgångsrika regioner välkomnar dessutom alla sorters människor.

Framgångsrika regioner har en tydlig kärna. Det är den viktigaste faktorn i en region. I Skaraborg passar det bra att säga att Skövde är Skaraborgs motor. Skövde ska inte växa på övriga kommuners bekostnad men med ett starkt Skövde, en tydlig kärna i Skaraborg, ges förutsättning för hela regionen att växa. Det kräver beslutsamhet och regionalt mod.

Skövde – Skaraborgs motor.

  • Leila Khammari