08 jun 2014 06:00

23 jan 2015 15:45

Tony Abi-Khalil förklarar hur företagandet fungerar

Det svenska regelverket. Det är det som invandrare som vill starta företag tycker är den största svårigheten. Tony Abi-Khalil är rådgivare på Almi och hjälper invandrade entreprenörer.

På Almi företagspartner finns det särskilda rådgivare som riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund. De kallas IFS-rådgivare och Tony Abi-Khalil, som sitter i Skövde, har hela Skaraborg som arbetsområde.

IFS betyder Internationella företagarföreningen i Sverige och var från början en fristående stiftelse. Den bildades efter en statlig utredning 1996.

– Utredningen tittade på varför invandrare inte startade företag i samma utsträckning som svenskar, och varför de var så nischade i restaurangbranschen. Hur skulle man kunna hjälpa till med andra idéer? berättar Tony som har jobbat som IFS-rådgivare sedan 2008.

Företagandet skiljer sig åt

Trots företagsamheten inom restaurangbranschen så visade utredningen att många invandrare saknade kontakter, kapital och kunskap. Man bildade då stiftelsen för rådgivning och efter ett tiotal år gick den upp i Almi där nyföretagarna dessutom har möjlighet att få hjälp med finansiering.

– Vi som jobbar som IFS-rådgivare är invandrare som antingen är akademiker eller som har eller har haft eget företag i Sverige. Själv är jag ekonom och har hjälpt min fru med hennes företag.

Tony kommer ursprungligen från Libanon och har bott i Sverige i 37 år. Han talar arabiska och franska, och har sin kulturella bakgrund i Mellanöstern och Sydeuropa.

– Småföretagandet i Mellanöstern och Sverige skiljer sig åt. Där behöver man bara registrera en del av företagen och man vet sällan hur den preliminära inkomsten ser ut. Där tar de ofta dagskassan och lever av. Men här måste de betala skatter och arbetsgivaravgifter, och lära sig att planera.

Måste kunna facktermer

Det är just det svenska regelverket som invandrare tycker är komplicerat att sätta sig in i. Bland annat måste en preliminär inkomstdeklaration göras, och man måste planera för exempelvis momsredovisning.

– Jag förklarar att skatteverket är en partner som vill att företagaren inte ska hamna i knipa. Skatteverket vill inte motarbeta. De flesta förstår det tankesättet.

Tony brukar också prata med entreprenörerna om vikten av att kunna göra sig förstådd.

– Ska du till exempel vara bilmekaniker så måste du lära dig alla facktermer. Du måste kunna förmedla din kunskap så att kunden blir trygg i att du vet vad du pratar om.

Samarbetar om export

Fortfarande är det restaurang och handel som är de områden där många invandrare väljer att starta företag, men Tony noterar med glädje att fler och fler startar eget efter utbildningar på högskolor och universitet.

– Export är bra för Sverige och man kan utnyttja invandrares kunskaper för att förstå en annan kultur. Jag hade kontakt med en kille som gick här på högskolan och han ville starta företag. Jag sammanförde honom med en annan person och tillsammans tog de steget mot export. Det gynnar alla och om vi hjälper varandra så får vi ett harmoniskt samhälle.

Kontakt i tre år

Tony ger rådgivning åt ett 100-tal personer och håller telefonkontakt med ytterligare cirka 100. Kontakten hålls i tre år och under den tiden överlever cirka 70 procent av företagen.

Företagaren har även möjlighet att få en mentor. Det finns cirka 45 IFS-rådgivare i hela Sverige, och dessutom konsulter att ta in så att man kan täcka alla kulturella behov.