13 jun 2014 13:18

07 jan 2015 09:56

Elins esplanad vill bygga ut

Elins esplanad vill bygga ut med 6 000–10 000 kvadratmeter och skapa plats för 7–8 nya butiker i en kommande stortsatsning.

Utbyggnaden är tänkt att ske de kommande tre–fyra åren och fastighetsägarna har inlett en dialog med Skövde kommun om planerna.

– Ägarna är mycket nöjda med Elins esplanad och ser att det finns förutsättningar för utveckla området ytterligare, säger Jens Lindgren, centrumchef för Elins esplanad.

Långsiktig lösning

Han säger att man vill skapa långsiktigt hållbara lösningar för infrastrukturen på Norrmalm.

– Vi vill inte bara lämna in en bygglovsansökan utan söker en positiv dialog om hitta bra lösningar på trafikflödena. Trafiksituationen är ansträngd, särskilt vid storhelger, och vi söker nu helhetslösningar.

Elins esplanad är i dag 30 000 kvadratmeter stort och i tankarna finns en utbyggnad på cirka 6 000–10 000 kvadratmeter.

– Det blir en större utbyggnad, men tanken är inte att bygga stora lådor utan ha fler mindre butiker, säger Lindgren.

Fastighetsägare till Elins esplanad är holländska Eurocommercial Properties.